Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se do první přednášky nevešlo (5334)
Základní informace
Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se do první přednášky nevešlo
Kód varianty (CID): 5334
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Institut ekonomických studií [23-IES]
prezenční
čeština
Motto:
Počátkem cesty k moudrosti je
povědomí o vlastních neznalostech.
Benjamin Franklin

Přednáška „Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?“ probrala poměrně zevrubně to, jak se antická věda a vzdělanost dostala do renesanční Evropy. Navíc se dotkla mnoha dalších témat, jako je ve světě vzrůstající negramotnost ve vnímání čísel, vývoj našich kosmologických modelů, případně jak byla podporována vzdělanost v Evropě či zda jsou formalizované modely světa, ekonomiky, diagnostických postupů lepší než ty slovní. Konečně pak ukázala, jak povrchní vnímání statických výroků může být zavádějící a že matematika může být zábavná, pokud se jí přestaneme bát.
Zdá se však, že některá témata by si zasloužila trochu hlubší zamyšlení, např. jak mnoho přispěly k evropské vzdělanosti neevropské zdroje, zejména indické či čínské objevy a poznatky. Podobně naše kosmologické představy doznávají v posledních letech velké proměny, mimo jiné díky přístrojům, které jsou umístěny na oběžných drahách okolo Země. Vzhledem k tomu, že vzdělanost a věda jsou životně (chcete-li kriticky) závislé na možnostech efektivně sdělovat a uchovávat to, co už bylo objeveno právě tak jako to, co je bezprostředně nové, je proces - jak se vyvíjely písmenné či číslicové soustavy - jako nosiče vědomostí – nade vše zajímavý. Konečně pak všichni víme, že celá západní (chcete-li transatlantická) kultura, vzdělanost a způsob života jsou založeny na antické vzdělanosti a judaisticko-křesťanské „mystice“. Je však náš pohled na svět jen spojením těchto dvou zdrojů, nebo došlo k efektu, který není jen jejich prostým „součtem“, ale vytvořil kvalitativně něco nového, co ve svých důsledcích zformovalo pojmy, stojící v základech transatlantické kultury: mravnost, morálka a etika?


Zakončení : esej
Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se do první přednášky nevešlo
středa 11:00 - 12:20
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Den:19.02.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H108
  
Den:04.03.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H108
  
Den:18.03.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H108
  
Den:01.04.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H108
  
Den:15.04.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H108
  
Den:29.04.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H108
  
Den:13.05.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H108
  
Den:20.05.2020
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H108
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Institut ekonomických studií
Institut ekonomických studií
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
31.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK