Média zblízka II (5199)
Základní informace
Média zblízka II
Kód varianty (CID): 5310
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Zakončení kurzu: závěrečná debata u kulatého stolu
Média zblízka II
pátek 12:30 - 14:00
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Den:21.02.2020
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H013
  
Den:06.03.2020
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H013
  
Den:20.03.2020
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H013
  
Den:03.04.2020
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H013
  
Den:17.04.2020
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H013
  
Den:15.05.2020
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H013
  
Den:22.05.2020
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H013
Statistika pro MŠMT
Žurnalistika a zpravodajství (0321)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Radim Wolák
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
31.01.2020