Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni (JRUNI)
Základní informace
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Kód varianty (CID): 4933
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
prezenční
čeština
Seznámení s medicínou pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol.
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
15. prosince 2018
Nultý den MEDICÍNA 21. STOLETÍ
9:00 – 10:30, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
Lékařská fakulta UK v Plzni
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan LF UK
Medicína pro dvacáté první století
Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. proděkan LF UK pro výuku všeobecného lékařství
Lékařská věda a výzkum na LFUK v Plzni
Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., manažer Biomedicínského centra

11:00 – 13:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FAKULTY
MOŽNOST NÁVŠTĚVY ÚSTAVU FYZIOLOGIE, BIOMEDICÍNSKÉHO CENTRA, CENTRA MOLEKULÁRNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ, ONKOLOGICKÉ A RADIOTERAPEUTICKÉ KLINIKY

5. ledna 2019
První den OHROŽENÍ ŽIVOTA
9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
První pomoc v ohrožení života
Doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Úvod do medicíny akutních stavů aneb co vše dokáže současná intenzivní medicína
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., I. interní klinika
Akutní stavy a lidské chování
Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., Psychiatrická klinika

12. ledna 2019
Druhý den BUŇKY, TKÁNĚ, NÁDORY
9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
Nádorové tkáně pod mikroskopem
Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D., Šiklův ústav patologické anatomie
Nádorové tkáně a zobrazovací metody
Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod
Nádorové tkáně a protinádorová léčba
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. Onkologická a radioterapeutická klinika

19. ledna 2019
Třetí den SRDCE A CÉVY
9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
Embryonální vývoj a mikroskopická stavba cévní soustavy u člověka
Doc. MUDr. et. Mgr. Zbyněk Tonar Ph.D., Ústav histologie a embryologie
Fyziologie krevního oběhu
Doc. MUDr. Milan Štengl, Ústav fyziologie
Chirurgická léčba cévních onemocnění
Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., Chirurgická klinika

30. ledna 2019
Poslední den PROMOCE ABSOLVENTŮ JUNIORSKÉ UNIVERZITY

16:00 Součást dne otevřených dveří LFUK
Podání přihlášky

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
účast
Garant a místo
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Biomedicínské centrum
Chirurgická klinika
I.interní klinika
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Klinika zobrazovacích metod
Onkologická a radioterapeutická klinika
Psychiatrická klinika
Šiklův ústav patologie
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryologie
Studijní oddělení
Termín a délka
2018/2019
Prosinec
1
20 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
elektronicky
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
05.11.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK