Člověk a lék (U3V1)
Základní informace
Člověk a lék
Kód varianty (CID): 4903
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Děkanát fakulty [16-77777]
distanční
čeština
V 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře se bude hovořit o problematice léků, tedy o historii léčby a o osudech některých přípravků, stejně jako o působení léků v těle, o moderních lékových přípravcích, o nových přístupech k léčbě lékem v současné medicíně. Budou probrány přírodní látky využitelnými v terapii. Problematika farmak bude zmíněna v historických souvislostech i ve spojitosti se současnou situací v oblasti farmacie. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.
Člověk a lék
;
;

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Farmacie (0916)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
;
Garant a místo
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra biologických a lékařských věd
Hradec Králové, Heyrovského 1203
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
2
500 (v hodinách celkem)
10 přednášek v zimním a 10 v letním semestru
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
Číslo účtu - 153149607/0300, variabilní symbol 457, specifický symbol prvních šest číslic čísla z rodného čísla uchazeče.
Přihláška
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Vlasta Shejbalová
studijni@faf.cuni.cz
495067111
09.10.2018
Další informace
https://www.faf.cuni.cz/u3v/