Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka (4886)
Základní informace
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka
Kód varianty (CID): 4886
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
čeština
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky – vyučující ruského jazyka na základních a středních školách se současnou normou a jazykovým územ ruského jazyka, představit jim nejvýraznější jevy z oblasti výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylistiky současného ruského jazyka, v rámci slovní zásoby bude pozornost věnována zejména otázkám přejímání z angličtiny a porovnání použití anglicizmů a původních ruských výrazů v řeči. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům možnost upevnění a rozvoje vlastní lingvistické kompetence při konverzaci s rodilým mluvčím. Účastníci současně získají představu o možných způsobech didaktizace jednotlivých témat a variantách jejich realizace ve výuce konverzace v ruském jazyce. Program je realizován v ruském jazyce.
14219/2018-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka
Současný ruský jazyk: 4 hodiny
V tomto bloku se účastníci seznámí se současnou jazykovou normou a také jazykovým územ v oblasti výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylistiky ruského jazyka. V rámci každé lingvistické disciplíny bude pozornost věnována aktuálním jevům, důraz bude kladen zejména na aplikovatelnost poznatků do výuky ruštiny na základní a střední škole. 4 hod
Konverzace v ruském jazyce: 4 hodiny
V tomto prakticky orientovaném bloku budou mít účastníci možnost upevnit a rozšířit si vlastní lingvistické dovednosti při konverzaci s rodilým mluvčím na vybraná témata. Témata budou volena s ohledem na potřeby vyučujících ruského jazyka na základních a středních školách.
15
Včasné podání přihlášky
Splnění požadované kvalifikace - aprobovaný učitel ruského jazyka na ZŠ, SŠ

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Pedagogická fakulta, UK, Praha
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
800 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
21.12.2018
14.9.2018-21.12.2018
Splnění kvalifikačních předpokladů
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2574
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK