Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnostní studia NMgr. prez. (2134)
Základní informace
Bezpečnostní studia NMgr. prez.
Kód varianty (CID): 4726
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra bezpečnostních studií [23-KBS]
prezenční
čeština
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem.
Bezpečnostní studia NMgr.
-
včasné podání přihlášky včetně kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání a strukturovaného životopisu

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Politické vědy a občanská výchova (0312)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Katedra bezpečnostních studií
Katedra bezpečnostních studií
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
6/M
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK