Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
PREMEDICAL COURSE (přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách) (166)
Základní informace
PREMEDICAL COURSE (přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách)
Kód varianty (CID): 4445
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
angličtina
Výuka biologie, fyziky, chemie, českého jazyka a lékařské terminologie
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
ne
20
x

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není
Garant a místo
prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.
Děkanát - studijní oddělení
Děkanát - studijní oddělení
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
40 (v hodinách celkem)
20 hodin týdně
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
110000 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
3. lékařská fakulta UK v Praze, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Děkanát - studijní oddělení
Bc. Miriam Křížová
miriam.krizova@lf3.cuni.cz
267102206
15.10.2017
Další informace
http://www.lf3.cuni.cz/en/applicant/premedical/general-information.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK