Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Pomaturitní roční program pro české studenty s rozšířenou výukou cizího jazyka (3777)
Základní informace
Pomaturitní roční program pro české studenty s rozšířenou výukou cizího jazyka
Kód varianty (CID): 4223
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
prezenční
čeština
Výuka českých studentů (pomaturantů). Příprava k úspěšnému složení mezinárodně uznávaných certifikátů z AJ, výuka AJ s důrazem na medicínskou terminologii. Příprava v oborech biologie, chemie, fyzika, terminologie z oborů lékařství, farmacie a přírodovědných oborů.
Pomaturitní roční kurz pro české studenty s rozšířenou výukou cizího jazyka v rozsahu 37 vyučovacích hodin týdně.
15 hod. týdně – odborné předměty, 18 hod. týdně AJ a 2 hod. týdně latina
Dokončené úplné SŠ vzdělání.
Maturitní zkouška složená ve školním roce, který bezprostředně předchází školnímu roku zahájení kurzu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Ing. Daniela Vlková
Středisko Poděbrady
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2018/2019
Září
2
1040 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
24000 Kč / semestr
550 Kč
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Jana Tomášová
jana.tomasova@ujop.cuni.cz
325610798
31.08.2018
Průběžný příjem přihlášek v průběhu akad. roku.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/priprava-ke-studiu-na-lekarskych-fakultach-s-rozsirenou-vyukou-aj
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK