Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - prezenční (PRI_PRE)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - prezenční
Kód varianty (CID): 4155
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
prezenční
čeština
Tématický plán – chemie
repetitorium středoškolské chemie se zaměřením na studium medicíny, přehled obecné a anorganické chemie, chemické výpočty, přehled organické chemie a biochemie

Tématický plán – biologie
úvod do biologie, význam a třídění biologických věd, obecná biologie, náplň a vztah k medicíně, struktura živých soustav, chemické složení živých soustav, struktura nebuněčných forem živých soustav, struktura buňky, živočišné tkáně a orgány vybraných skupin živočichů vč. člověka, funkce a individuální vývoj živých soustav, metabolismus, biosyntéza nukleových kyselin a bílkovin, životní funkce virů, životní funkce buněk prokaryotického a eukaryotického typu, životní funkce a individuální vývoj živočichů vč. člověka, dědičnost a proměnlivost, cytologické základy dědičnosti, základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, genetické aspekty pohlavního rozmnožování, genetické zákonitosti v populacích, dědičnost kvantitativních znaků, mutační změny genotypu, dědičnost u virů a bakterií, dědičnost u člověka, somatologie (se zaměřením na člověka, funkční morfologie tkání, pohybový systém, přehled svalů těla, krev a systém krevního oběhu, systém dýchání, systém trávicí, termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení činnosti organismu, látkové řízení, nervové řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní systém

Tématický plán – fyzika
Jednotky a veličiny, SI soustava, mechanika tuhých těles, mechanika kapalin a plynů, termika, elektřina a magnetismus, vlnění a akustika, optika, radioaktivita, ionizující záření
Přípravný distanční kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství (Fyzika,Cemie.Biologie)
ano
80
Vyplnění přihlášky a zaplacení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
posluchárna Procháskova ústavu
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
72 (v hodinách celkem)
9/D
Poplatky a financování
6000 Kč / kurz
základní
Přihláška
Husova 3 Plzeň 30100
Studijní oddělení
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
31.01.2018