Člověk a lék (U3V1)
Základní informace
Člověk a lék
Kód varianty (CID): 4111
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Děkanát fakulty [16-77777]
distanční
čeština
;
Člověk a lék
;
;

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Farmacie (0916)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
;
Garant a místo
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra biologických a lékařských věd
Hradec Králové, Heyrovského 1203
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Říjen
2
500 (v hodinách celkem)
10 přednášek v zimním a 10 v letním semestru
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
Číslo účtu - 153149607/0300, variabilní symbol 457, specifický symbol prvních šest číslic čísla z rodného čísla uchazeče.
Přihláška
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Vlasta Shejbalová
studijni@faf.cuni.cz
495067111
12.10.2017