Management of Science and Innovation (3438)
Základní informace
Management of Science and Innovation
Kód varianty (CID): 4102
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
kombinovaný
angličtina
CPPT UK připravilo jednosemestrální program CŽV „Management vědy a inovací“, který je určen pro zaměstnance UK a studenty UK v Mgr. a Ph.D. programů a běží v každém semestru.
Cílem je
● nabídnout všem fakultám UK jednotnou výuku v managementu vědy, projektovém managementu a transferu technologií,
● vytvořit moderní výuku s využitím webinářů, myšlenkových map, multimediálních a motivačních prvků.
Struktura programu sestává ze 14 modulů, z toho jsou 2 prezenční, ostatní distanční:
1. Introduction. Building of students´ teams (prezenční)
2. Innovation. Information analysis (webinar)
3. System of science management and assessment (webinar)
4. Financial ressources for RDI in CR and EU (webinar)
5. Preparation of RDI projects (webinar)
6. Preparation of own RDI project
7. Basics of knowledge and technology transfer (webinar)
8. Intellectual property protection in RDI (webinar)
9. Business model. Business plan. Spin-out (webinar)
10. Preparation of own Business plan
11. Communication skills (webinar)
12. Team & time management (webinar)
13. Project management (webinar)
14. Training of communication skills (prezenční)
Management vědy a inovací
ne
pouze zaměstnanci nebo studenti UK

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Management a správa (0413)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
6 (získání potřebného počtu bodů za účast, testy a domácí úkoly)
Osvědčení o absolvování kurzu
Garant a místo
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
1
84 (v hodinách celkem)
14T
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
emailem na: msi@ruk.cuni.cz
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Ing. Marie Katakalidisová
Bc. Petra Práglová
msi@ruk.cuni.cz
224 491 255
30.09.2017