Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí. (1770)
Základní informace
Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí.
Kód varianty (CID): 3509
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
prezenční
čeština
Na výuce se podílí akademičtí pracovníci fakulty, fakultní nemocnice i odborníci ze zdravotní i sociální oblasti. Prostory pro výuku poskytuje fakulta. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Posluchači anonymním dotazníkovým šetřením hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci. Účastníci mají k dispozici učebnici U3V.
Navíc je jim nabízena možnost preventivního vyšetření zdravotního stavu na Ústavu hygieny a preventivní medicíny. Ta je realizována studenty 6. ročníku magisterského studijního oboru Všeobecné lékařství. Sami posluchači U3V také mají možnost vyzkoušet si prakticky vyšetřování tělesného složení biochemických markerů tělesné postury. Děje se tak pod vedením lektora primární prevence.
Účastníci kurzu jsou motivováni připravit a prezentovat vlastní příspěvek v okruhu doporučených témat.
Dále jsou spolu s ostatními kurzy celoživotního vzdělávání nabízeny návštěvy a exkurze do zdravotnických a sociálních zařízení (RZP, lázeňská zařízení, domovy sociálních služeb). Mohou se také zúčastnit pohybových, jazykových a kulturních aktivit nabízených v rámci CŽV.
Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí.
Přednášky se konají vždy v úterý od 14:45 hod. 1 x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě UK v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2016/2017 se budou konat např. přednášky: na téma biologie člověka, péče o zdraví ve vyšším věku a prevence nemocí.
120
Dosažené středoškolské vzdělání a dosažení seniorského věku nebo pobírání starobního nebo invalidního důchodu.
Podmínky přijetí.
Prezence 75 % na přednáškách a závěrečný test v každém akademickém roce.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, 323 00, LF UK Plzeň
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Říjen
4
142 (v hodinách celkem)
24/M
Úterý - Úterý
Poplatky a financování
500 Kč / rok
základní
Přihláška
Alej Svobody 31, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
30.06.2018
Kurz v roce 2016/2017 zahajuje prvním rokem dvouletého studia. Ukončen bude v červnu 2017. Celé studium bude ukončeno v červnu 2018 slavnostním předáním osvědčení o absolvování kurzu v pražském Karolinu, proto nebudou ve školním roce 2017/2018 přijímáni noví uchazeči.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK