Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 134)
 
   Přihlásit přes CAS
Management vědy a inovací (3438)
Základní informace
Management vědy a inovací
Kód varianty (CID): 3438
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
kombinovaný
angličtina
CPPT UK připravilo jednosemestrální program CŽV „Management vědy a inovací“, který je určen pro zaměstnance UK a běží v každém semestru. Od LS 2015/2016 program nabízíme i v anglickém jazyce pod názvem "Management of Science and Innovation".
Cílem je
● nabídnout všem fakultám UK jednotnou výuku v managementu vědy, projektovém managementu a transferu technologií,
● vytvořit moderní výuku s využitím webinářů, myšlenkových map, multimediálních a motivačních prvků.
Struktura programu sestává z 15 modulů, z toho jsou 3 prezenční, ostatní distanční:
1. Introduction. Building of students´ teams (prezenční)
2. Innovation. Information analysis (webinar)
3. System of science management and assessment (webinar)
4. Financial ressources for RDI in CR and EU (webinar)
5. Preparation of RDI projects (webinar)
6. Preparation of own RDI project
7. Basics of knowledge and technology transfer (webinar)
8. Intellectual property protection in RDI (webinar)
9. Business model. Business plan. Spin-out (prezenční)
10. Preparation of own Business plan
11. Communication skills (webinar)
12. Team & time management (webinar)
13. Project management (webinar)
14. Training of communication skills (prezenční)
15. Evaluation of course content and form
Management vědy a inovací
ne
pouze zaměstnanci nebo studenti UK

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Management a správa (0413)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání potřebného počtu bodů za účast, testy a domácí úkoly
Garant a místo
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Termín a délka
2016/2017
letní semestr
1
30 (v hodinách celkem)
15/T
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
emailem na jitka.cerna@ruk.cuni.cz
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Mgr. Jitka Černá
jitka.cerna@ruk.cuni.cz
224 491 362
15.02.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK