Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - elektronický (PRI_EL)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - elektronický
Kód varianty (CID): 3332
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
distanční
čeština
Uchazeči formou distančního studia opakují středoškolskou chemii, fyziku a biologii, zkouší vyplňovat testy, které jsou podobné těm, které jsou u přijímacích zkoušek.
Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství )
ano
Vyplnění přihlášky a zaplacení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky
Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr
2
80 (v hodinách celkem)
10/M
Poplatky a financování
4000 Kč / kurz
základní
Přihláška
Husova 3 Plzeň 30100
Studijní oddělení
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
10.06.2017
na kurz je možné se hlásit průběžně
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK