Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie a finance Bc. (2094)
Základní informace
Ekonomie a finance Bc.
Kód varianty (CID): 3139
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut ekonomických studií [23-IES]
prezenční
čeština
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem. Studijní plán kurzu je vždy v měsíci červnu zveřejněn na webových stránkách fakulty.
ne
-

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Ekonomie (0311)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Institut ekonomických studií
Institut ekonomických studií
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
1
192 (v hodinách celkem)
6/M
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Smetanovo nábř. 6, Praha 1
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2016
Další informace
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-48.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK