Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSBI1)
Základní informace
Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
Kód varianty (CID): 3123
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.
: vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT-16270/2016-1-576
MŠMT
50492/20012-201
Doplňující pedagogické studium - biologie
ano
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterského respektive inženýrského stupně studijních biologických, případně jim blízkých programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Přírodovědecká fakulta
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
01.10.2016
4
320 (v hodinách celkem)
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
4500 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do kurzu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. Kurz je možné ze závažných důvodů na žádost účastníka prodloužit až o dva semestry. V případě prodloužení kurzu je poplatek za každý další semestr 4500 Kč.
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Centrum dalšího vzdělávání
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2016
elektronicky od 1.6. do 20.9.2016
bez přijímací zkoušky
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost