Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ B (3)
Základní informace
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ B
Kód varianty (CID): 3
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
 
čeština
http://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-pro-studium-mediciny-v-akademickem-roce-20092010
ne

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. Jiřina Crkovská
Děkanát
Fyziologický ústav 1. LF UK
Termín a délka
2010/2011
zimní semestr
2
64 (v hodinách celkem)
8/M
Sobota
Poplatky a financování
5000 Kč / kurz
Přihláška
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Martina Veselá
mlino@lf1.cuni.cz
+420224964201
30.09.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK