Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Člověk ve zdraví i v nemoci (1770)
Základní informace
Člověk ve zdraví i v nemoci
Kód varianty (CID): 2614
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
 
prezenční
čeština
Na výuce se podílí akademičtí pracovníci fakulty, fakultní nemocnice i odborníci ze zdravotní i sociální oblasti. Prostory pro výuku poskytuje fakulta. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Posluchači anonymním dotazníkovým šetřením hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci. Účastníci mají k dispozici sylaby jednotlivých přednášek v rozsahu 2 až 5 stran.
Navíc je jim nabízena možnost preventivního vyšetření zdravotního stavu na Ústavu hygieny. Ta je realizována studenty 6. ročníku magisterského studijního oboru Všeobecné lékařství. Sami posluchači U3V také mají možnost vyzkoušet si prakticky vyšetřování tělesného složení biochemických markerů tělesné postury. Děje se tak pod vedením lektora primární prevence.
Účastníci kurzu jsou motivováni připravit a prezentovat vlastní příspěvek v okruhu doporučených témat.
Dále jsou spolu s ostatními kurzy celoživotního vzdělávání nabízeny návštěvy a exkurze do zdravotnických zařízeních (RZP, lázeňská zařízení). Mohou se také zúčastnit pohybových aktivit nabízených v rámci CŽV.
Přednášky se konají vždy v úterý od 14:45 hod. 1 x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě UK v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2015/2016 se budou konat např. přednášky: Ústa ve stáří a úhrady ve stomatologické praxi, Ovlivnění bolesti v našem životě, a další.
120
Dosažené středoškolské vzdělání a dosažení seniorského věku nebo pobírání starobního nebo invalidního důchodu.
Podmínky přijetí.
Prezence 75 % na přednáškách a závěrečný test v každém akademickém roce.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, 323 00, LF UK Plzeň
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr, Listopad
4
142 (v hodinách celkem)
24/M
Úterý - Úterý
Poplatky a financování
300 Kč / rok
základní
Přihláška
Alej Svobody 31, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
29.09.2015
Kurz v roce 2015/2016 automaticky pokračuje 2. rokem. Bude ukončen v červnu 2016 slavnostním předáním osvědčení o absolvování kurzu v pražském Karolinu, proto nebudou v tomto školním roce přijímáni noví uchazeči.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK