Přípravný kurz (1019)
Základní informace
Přípravný kurz
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Příprava v oblastech somatologie, biologie, chemie a fyziky.
Všeobecné lékařství
ano
250

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Děkanát
Děkanát
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
2
56 (v hodinách celkem)
7/M
Sobota
Poplatky a financování
5000 Kč / program
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83080
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat.
Přihlášky ke kterým do 18.9.2015 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
Děti zaměstnanců LF a FN HK zašlou potvrzení o zaměstnání rodičů poštou na studijní oddělení (Lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Šimkova 870, 50038 Hradec Králové) nebo oskenují jako přílohu k přihlášce. V tomto případě je poplatek Kč 2500.
základní
Přihláška
-
Děkanát
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
17.09.2015
Další informace
www.lfhk.cuni.cz