Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 151)
 
   Přihlásit přes CAS
Paleontologie (1519)
Základní informace
Paleontologie
Kód varianty (CID): 2115
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Čím se zabývá paleontologie, co to jsou zkameněliny, jak vznikají, jak se zachovávají, jakým způsobem a kde je možno je sbírat, úprava zkamenělin pro sbírku, jména zkamenělin (taxonomie), co lze ze zkamenělin vyčíst (paleoekologie, stratigrafie apod.). Základní paleontologická (a zejména populárně paleontologická literatura). Jak si naplánovat paleontologickou vycházku, co si vzít s sebou, co si přečíst, paleontologické a geologické průvodce, jak se vyznat v geologické mapě. Stručná historie světové i české paleontologie a paleontologických výzkumů. Vývoj života na Zemi od jeho vzniku až po současnost (zajímavé a důležité momenty, základní informace o evoluci). Stručná informace o jednotlivých skupinách rostlin a živočichů, které se nacházejí jako zkameněliny (s důrazem na ty, co už dnes nežijí). Stručná geologie a paleontologie okolí Prahy doplněná v letním semestru jednou i více (podle zájmu) vycházkami do Národního muzea a do okolí Prahy. Podle zájmu lze přednášky modifikovat směrem k problémům, které posluchače zajímají, určovat přinesené vzorky zkamenělin apod. ? jakákoli vlastní aktivita posluchačů je vítána.
ano
maturita, důchodový věk

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vědy o Zemi (0532)
Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.
Ústav geologie a paleontologie
Ústav geologie a paleontologie
Albertov 6
Termín a délka
2014/2015
zimní i letní semestr
2
  (v hodinách celkem)
říjen 2014 - květen 2015
Středa
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Centrum dalšího vzdělávání
Olga Kaiglová
olga.kaiglova@natur.cuni.cz
221951161
30.08.2014
Další informace
www.natur.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK