Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životní styl člověka (167)
Základní informace
Zdravý životní styl člověka
Kód varianty (CID): 2030
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
čeština
.
ne
90
maturita
důchodový věk

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Ústav hygieny 3. LF UK
Ústav hygieny 3. LF UK
Termín a délka
2014/2015
letní semestr
3
40 (v hodinách celkem)
3 roky, vždy v letním semestru
Úterý
Poplatky a financování
150 Kč / kurz
Jedná se o poplatek za 1 semestr, tj. za celý kurz 450,-Kč
osvobozeno
Přihláška
Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav hygieny 3. LF UK
Zdeňka Červenková
zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz
267102339
30.11.2014
Přihlášky se podávají od května 2014 do 30.11.2014
Další informace
http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni-vzdelavani.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK