Člověk ve zdraví i v nemoci (1770)
Základní informace
Člověk ve zdraví i v nemoci
Kód varianty (CID): 1770
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
 
čeština
Na výuce se podílí akademičtí pracovníci fakulty, fakultní nemocnice i odborníci z praxe. Prostory pro výuku poskytuje fakulta a učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Pravidelně posluchači anonymně hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci. Také sami aktivně připravují seminář s vlastními příspěvky.
Účastníci mají k dispozici sylaby jednotlivých přednášek v rozsahu 2 až 5 stran.
Osvědčila se i praktická výuka, kdy posluchači U3V jsou vyšetřováni v rámci primární prevence studenty 6.ročníku magisterského studijního oboru Všeobecné lékařství. Posluchači U3V tak mají možnost vyzkoušet si prakticky vyšetřování tělesného složení biochemických markerů tělesné postury a naučit se pod vedením lektora primární prevenci.

ne
Dosažené středoškolské vzdělání, dosažení seniorského věku nebo pobírání invalidního důchodu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Termín a délka
2013/2014
zimní semestr
4
192 (v hodinách celkem)
24/M
Úterý - Úterý
Poplatky a financování
150 Kč / rok
základní
Přihláška
Alej Svobody 31, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná, tel: 377593540, e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
17.09.2013