Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Dějiny filosofie (168)
Základní informace
Dějiny filosofie
Kód varianty (CID): 168
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 3. lékařská fakulta
 
prezenční
čeština
Řecká filosofie. Milétská škola. Pythagorejci a Eleaté. Herakleiotos a přírodní filosofie. Sofisté. Sókratés. Platón.
Aristotelés.
Helénismus. Stoikové. Epikurejci. Eklektici. Plotínos.
Filosofie středověku.
Filosofie renesance a baroka. Machiavelli. Thomas Moore. Mikuláš Kusánský. Descartes. Spinoza. Leibniz.
Filosofie osvícenství. Angličtí empirikové. Kant.
Filosofie 19. století. Fichte. Schelling. Hegel. Vliv Francie: Comte. Schopenhauer, Kierkegaard a Nietzsche.
Filosofie 20. století. Fenomenologie: Husserl a Scheler.
Martin Heidegger.
Filosofie vědy. Popper.
Filosofie nového milénia. Současná situace.
ne
30
maturita
důchodový věk

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Filozofie a etika (0223)
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
Termín a délka
2009/2010
zimní semestr
3
  (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
0 Kč
osvobozeno
Přihláška
Ústav etiky, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
Irena Machuldová
irena.machuldova@lf3.cuni.cz
267102904
30.06.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK