Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách (540)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařských fakultách
Kód varianty (CID): 1659
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 3. lékařská fakulta
 
prezenční
čeština
Přednášky z fyziky, chemie a biologie
ne
120

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
Děkanát - studijní oddělení
Děkanát - studijní oddělení
Termín a délka
2013/2014
zimní semestr
1
32 (v hodinách celkem)
5 dvoudenních soustředění - cca jedenkrát měsíčně
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
3000 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
3. lékařská fakulta UK v Praze, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Děkanát - studijní oddělení
Mgr. Alena Vlasáková, DiS.
alena.vlasakova@lf3.cuni.cz
267102205
10.01.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK