Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky (168)
Základní informace
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
Kód varianty (CID): 10698
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
čeština
Úvod do filosofie. Odlišnost filosofického a vědeckého tázání a myšlení.

Filosofická témata (výběr): Smysl, život, hranice, svoboda, odpovědnost (a další dle výběru).

Dialog jako cesta ke svobodě a odpovědnosti.

Úvod do etiky. Co je etické a co je neetické? Co je morální a co je nemorální? Co je mravné a co je nemravné?

Etika a politika. Člověk a společnost. Svoboda a řád.

Modely etického uvažování ve 21. století - jejich prameny, možnosti a hranice.
Univerzita třetího věku-Etika
ne
30
maturita
důchodový věk

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Filozofie a etika (0223)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Termín a délka
2024/2025
zimní semestr, Říjen
2
28 (v hodinách celkem)
2 hod. 1x za 14 dní , říjen 2024- květen 2025
Středa - Středa
Poplatky a financování
500 Kč / rok
osvobozeno
Přihláška
Ústav etiky, 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
Zuzana Filipi
zuzana.filipi@lf3.cuni.cz
267102904
12.06.2024
30.09.2024
od 12. 6. 2024 - 30. 9. 2024
Elektronická přihláška
Další informace
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-195.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK