Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu navazujících magisterských oborů na české vysoké škole pro zájemce o stipendium Vlády ČR (3782)
Základní informace
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu navazujících magisterských oborů na české vysoké škole pro zájemce o stipendium Vlády ČR
Kód varianty (CID): 10594
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 podle SERR. Cílovou skupinou jsou zájemci o stipendium Vlády ČR, udělované na základě usnesení vlády ČR 77/2019.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na biomedicínské a přírodovědné obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
12-20 vyučovacích hodin
Podle požadavků MŠMT.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
Středisko Poděbrady
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2024/2025
Září
2
1215 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
0 EUR / kurz
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studujop@ujop.cuni.cz
771 227 541
26.04.2024
31.08.2024
Další informace
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-vlady-cr-rozvojove-zeme
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK