Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 153)
 
   Přihlásit přes CAS
Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSBI1)
Základní informace
Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
Kód varianty (CID): 10567
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Studium je určeno absolventům a studentům magisterských a inženýrských studijních oborů biologických či oborů příbuzných (např. ekologie, životní prostředí apod.), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku biologie a přírodopisu na základních a středních školách.

Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Studium je rozloženo do 4 semestrů, lze jej prodloužit na 6 semestrů. Do této doby musí účastník vykonat všechny dílčí zápočty a zkoušky a Závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie. Výjimkou je pouze Závěrečný projekt doplňkového studia k získání pedagogické způsobilosti.
Závěrečnou zkoušku z didaktiky biologie a obhajobu závěrečné písemné práce musí student absolvovat nejpozději do 5 let od zahájení studia.

Kurz je otevřen při min. počtu 5 studentů, max. počet účastníků za semestr činí 20 studentů.
: vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT-6389/2022-5-396
MŠMT
6968/2019-1
Doplňující pedagogické studium - biologie
ano
Ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského respektive inženýrského stupně studijních biologických, případně jim blízkých programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání. Od akademického roku 2023/2024 jsou do studia přijímáni i studenti magisterských a inženýrských biologických oborů, nejen absolventi.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Přírodovědecká fakulta
Termín a délka
2024/2025
zimní semestr
01.10.2024
6
320 (v hodinách celkem)
+ 2 roky na ZZK z Didaktiky a obhájení záv. práce
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
10500 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do kurzu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru.
osvobozeno
Přihláška
přihlášku je možné podat pouze elektronicky přes SIS
Centrum dalšího vzdělávání
Bc. Gabriela Lojková
gabriela.lojkova@natur.cuni.cz
221951067
01.06.2024
16.09.2024
elektronicky od 1.6. do 16.9.2024
bez přijímací zkoušky
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK