Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Respirační fyzioterapie (FYZIORE)
Základní informace
Respirační fyzioterapie
Kód varianty (CID): 10545
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN [11-00640]
prezenční
čeština
Kurz je určen pro fyzioterapeuty se zájmem o problematiku plicní rehabilitace. Navazující tematické okruhy představí ucelený náhled na možnosti terapeutického ovlivnění dechových dysfunkcí postupy a technikami respirační fyzioterapie. Součástí kurzu je praktický nácvik technik respirační fyzioterapie včetně postupů s využitím přístrojů.
Respirační fyzioterapie
KURZ RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

12. září 2024 12:10 – 17:00
12:10 – 12:25 Registrace
12:25 – 12:30 Zahájení
12:30 – 13:30 Kineziologie hrudníku, biomechanika dýchání a dechový vzor, Mgr. Martina Havlová, Ing. Milan Šebek
13:30 – 14:45 Vyšetření, Ing. Milan Šebek, Mgr. Martina Havlová,
14:45 – 16:00 Reedukace dechového vzoru, Mgr. Martina Havlová
16:00 – 17:00 Patofyziologie respiračního systému a miniinvazivní výkony, Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph. D.

13. září 2024 8:00 – 17:00
8:00 – 9:00 Postura v kontextu dýchání a korekce držení těla, Bc. Monika Tichá
9:00 – 10:00 Drenážní a expektorační techniky, Mgr. Martina Havlová
10:00 – 12:00 Instrumentální techniky v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 14:00 Respirační problematika z pohledu rehabilitačního lékaře, MUDr. Natálie Šebková
14:00 – 15:00 Pánevní dno v kontextu dechu, Mgr. Klaudia Fabičovic
15:00 – 16:00 Základní plicní diagnózy a možnosti léčby, MUDr. Lenka Návratová
16:00 – 17:00 Jóga v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová

14. září 2024 8:00 – 16:30
8:00 – 11:00 Ošetření struktur pohybového aparátu v kontextu dýchání, Bc. Kateřina Bakulová
11:00 – 12:00 Další nástroje respirační fyzioterapie, Bc. Monika Tichá, Mgr. Martina Havlová
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 14:30 Speciální metody v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová, Ing. Milan Šebek
14:30 – 16:30 Využití vybraných přístrojů v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová, Ing. Milan Šebek
16:30 Ukončení
12
vzdělání v oboru fyzioterapie

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Terapie a rehabilitace (0915)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Souhlasné stanovisko přiděluje vzdělávací akci dle interního předpisu UNIFY ČR
Garant a místo
Mgr. Martina Havlová
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2
Termín a délka
2023/2024
letní semestr, Září
12.09.2024
Krátkodobé
20 (v hodinách celkem)
12.-14. 9. 2024
Poplatky a financování
6700 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
SIS
Mgr. Nikola Šedová
nikola.sedova@lf1.cuni.cz
224964304
15.04.2024
14.06.2024
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK