Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životní styl člověka (167)
Základní informace
Zdravý životní styl člověka
Kód varianty (CID): 1052
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 3. lékařská fakulta
 
prezenční
čeština
.
ne
90
maturita
důchodový věk

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Ústav hygieny 3. LF UK
Ústav hygieny 3. LF UK
Termín a délka
2012/2013
letní semestr
3
  (v hodinách celkem)
3 roky, vždy v letním semestru
Úterý
Poplatky a financování
100 Kč / kurz
Jedná se o poplatek za 1 semestr, tj. za celý kurz 300,-Kč
osvobozeno
Přihláška
Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav hygieny 3. LF UK
Zdeňka Červenková
zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz
267102339
30.11.2012
Přihlášky se podávají od května 2012 do 30.11.2012
Další informace
http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni-vzdelavani.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK