Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životní styl (167)
Základní informace
Zdravý životní styl
Kód varianty (CID): 1051
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 3. lékařská fakulta
 
prezenční
čeština
Výuka je zaměřena na studium zdraví člověka a jeho změn ve vztahu k životním podmínkám a na analýzu zákonitostí těchto vztahů. Studenti - senioři by se měli naučit znát věková a vývojová hlediska zdraví, seznámit se se způsoby identifikace a hodnocení velikosti rizik a zdraví a s vybranými preventivními programy zaměřenými na snižování těchto rizik.
ne
90
maturita
důchodový věk

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Ústav hygieny 3. LF UK
Ústav hygieny 3. LF UK
Termín a délka
2011/2012
letní semestr
3
  (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav hygieny 3. LF UK
Zdeňka Červenková
zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz
267102339
30.06.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK