Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky (168)
Základní informace
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
Kód varianty (CID): 1049
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 3. lékařská fakulta
 
prezenční
čeština
Řecká filosofie. Milétská škola. Pythagorejci a Eleaté. Herakleiotos a přírodní filosofie. Sofisté. Sókratés. Platón.
Aristotelés.
Helénismus. Stoikové. Epikurejci. Eklektici. Plotínos.
Filosofie středověku.
Filosofie renesance a baroka. Machiavelli. Thomas Moore. Mikuláš Kusánský. Descartes. Spinoza. Leibniz.
Filosofie osvícenství. Angličtí empirikové. Kant.
Filosofie 19. století. Fichte. Schelling. Hegel. Vliv Francie: Comte. Schopenhauer, Kierkegaard a Nietzsche.
Filosofie 20. století. Fenomenologie: Husserl a Scheler.
Martin Heidegger.
Filosofie vědy. Popper.
Filosofie nového milénia. Současná situace.
ne
30
maturita
důchodový věk

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Filozofie a etika (0223)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
Termín a délka
2012/2013
zimní semestr
2
  (v hodinách celkem)
2 hod. 1x za 14 dní , říjen 2012 - červen 2013
Čtvrtek
Poplatky a financování
150 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Ústav etiky, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
Irena Machuldová
irena.machuldova@lf3.cuni.cz
267102904
15.06.2012
od 15. 5. - 16. 5. 2012 - osobně
Další informace
http://www.lf3.cuni.cz/miranda2/export/sites/www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/etika/UNIVERZITA_TxETxHO_VxKU_jaro_2012.doc
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK