Novinky v medicíně (3524)
Základní informace
Novinky v medicíně
Kód varianty (CID): 10441
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Děkanát [11-00900]
prezenční
čeština
Dříve Klub absolventů - jedná se o navazující kurz pro absolventy základního kurzu Biologie člověka na 1. LF UK. Studenti se během dvousemetrového kurzu seznámí s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně. Osvědčení o absolvování programu získají účastníci kurzu s alespoň 80% účastí na přednáškách.
Novinky v medicíně
ano
120
Absolvování kurzu Biologie člověka na 1. LF UK.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Termín a délka
2024/2025
zimní semestr
2
25 (v hodinách celkem)
1 rok
Úterý
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
500 Kč
osvobozeno
Přihláška
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání , Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Mgr. Nikola Šedová
nikola.sedova@lf1.cuni.cz
224964303
01.05.2024
30.08.2024
O přihlášku lze zažádat na e-mailové adrese nikola.sedova@lf1.cuni.cz, případně je k nalezení na webové stránce https://www.lf1.cuni.cz/u3v. Po vyplnění přihlášku zašlete na adresu nikola.sedova@lf1.cuni.cz. Platbu ve výši 500 Kč je třeba učinit nejpozději do konce srpna 2024.
Další informace
http://www.lf1.cuni.cz/u3v?f=dalsi-vzdelavani