Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Odborná exkurze do Plastinária Guben pro studenty Všeobecného lékařství (6366)
Základní informace
Odborná exkurze do Plastinária Guben pro studenty Všeobecného lékařství
Kód varianty (CID): 10306
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Odborná exkurze do Plastinária Guben:
Cílem exkurze jsou expoziční a výrobní prostory firmy Von Hagens plastination https://www.vonhagens-plastination.com/, autorů patentu plastinace biologických tkání z certifikovaných těl dárců.
Odborná exkurze do Plastinária Guben
Odborná exkurze do Plastinária Guben 8. 5. 2024.
43
Student Všeobecného
Vyplnění elektronické přihlášky v SIS.
Naplnění kapacity max. počtu 44 přihlášek.
Zaplacení vstupného ve výši 13 EUR.
Cestovní pojištění (cca 50 Kč) si zařizuje každý účastník samostatně.
Doprava zajištěna autobusem, který je hrazen z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
RNDr. René Endlicher, Ph.D.
Děkanát
Děkanát
Plastinárium Guben
Termín a délka
2023/2024
letní semestr, Květen
08.05.2024
Krátkodobé
15 (v hodinách celkem)
Sobota - Sobota
8.5.2024
Poplatky a financování
13 EUR / kurz
Zaplacení vstupného ve výši 13 EUR. Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat.
Cestovní pojištění (cca 50 Kč) si zařizuje každý účastník samostatně.


Entrance fee 13 EUR.
Travel insurance (approx. 50 CZK / 2 EUR) is arranged by each participant separately.
There is no need to print and send the electronic application.
Přihláška
elektronické podání
Bc. Jana Petrová
petrovajan@lfhk.cuni.cz
495 816 486
23.03.2024
30.04.2024
Podání přihlášky od 23.3.2024 od 18:00 hod. do 30.4.2024 do 23:59 hod. nebo do naplnění kapacity.
Další informace
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK