EU Careers preparation course (CU) (9385)
Základní informace
EU Careers preparation course (CU)
Kód varianty (CID): 10202
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Rektorát Univerzity Karlovy
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
kombinovaný
angličtina
Kurz je určen pro studenty a absolventy Univerzity Karlovy, kteří chtějí rozvíjet svou kariéru v institucích a orgánech EU. Výběrové řízení na pozice do institucí EU organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office). Cílem kurzu je zvýšit povědomí o kariérních možnostech a příležitostech k uplatnění v institucích a orgánech EU a zvýšit tak šance na úspěch v otevřených výběrových řízeních, aby došlo ke zvýšení zastoupení Čechů v Evropské unii. Předmět je společným projektem Univerzity Karlovy (UK) a Vysoké školy ekonomické (VŠE).
Absolvent:

získá orientaci ve služebním řádu EU, systému výběrových řízeních a fungování institucí EU
zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí
zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což je vstupenkou pro kariéru v EU
prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem
získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku
EU Careers preparation course (CU)
Harmonogram kurzu:
I. Modul European Union, institutions, and people
Univerzita Karlova
prezenčně, Zelená posluchárna
16. 2. 2024 | 23. 2. 2024 | 1. 3. 2024 | 12.30–16.50

II. Modul Reasoning Tests (CBT)
Vysoká škola ekonomická v Praze
video-přednášky a online webináře
12. 3. 2024 | 2. 4. 2024 | 17.00–19.00

III. Modul Case Study
Vysoká škola ekonomická v Praze
video-přednášky a online webináře
2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 | 30. 4. 2024 | 17.00–19.00

IV. Modul Self-presentation skills
Univerzita Karlova
online skupinové setkání je koncipováno jako interaktivní, vyžaduje tedy připojení se zvukem a kamerou a aktivní účast
3. 5. 2024 | 18.00–19.00 || 10. 5. 2024 | 17. 5. 2024 | 9.00–13.00
30
Registrace na webu https://cesidoeu.cz/EPSO-1.html

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Politické vědy a občanská výchova (0312)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
5
Garant a místo
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Zelená posluchárna, Celetná 20/distančně (kombinovaná forma)
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
JUDr. Michal Říha, Ph.D.
Termín a délka
2023/2024
letní semestr
16.02.2024
1
130 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
12000 Kč / kurz
Cena kurzu za dva moduly na UK je 6000 Kč, za dva moduly na VŠE také 6000 Kč. Cena kurzu celkem činí 12000 Kč. Kurzovné je třeba uhradit až po potvrzení registrace. Pro studenty UK a VŠE je kurz zdarma.
Přihláška
Ovocný trh 560/5, Praha 1
Mgr. Michaela Veselá
michaela.vesela@ruk.cuni.cz
224491679
15.12.2023
21.01.2024
Účastníci kurzu jsou vybíráni lektory UK a VŠE na základě profilového dotazníku (součástí předregistrace), především dle motivace ke studiu.
Další informace
https://cesidoeu.cz/EPSO-1.html