Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Základní neodkladná resuscitace: Základní resuscitace a použití AED (ERC BLS Provider Course) (10053)
Základní informace
Základní neodkladná resuscitace: Základní resuscitace a použití AED (ERC BLS Provider Course)
Kód varianty (CID): 10053
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Kurz je pořádaný ve spolupráci s Českou resuscitační radou a je určen k nácviku základní neodkladné resuscitace s využitím automatizovaného defibrilátoru dle doporučení Evropské resuscitační rady (ERC). Úspěšné absolvování kurzu je spojeno s udělením mezinárodně platného certifikátu.

Během kurzu si účastníci mohou osvojit následující dovednosti:
• Zhodnotit stav člověka s náhle vzniklou poruchou vědomí
• Poskytnout první pomoc při dušení
• Rozpoznat srdeční zástavu
• Přivolat odbornou pomoc
• Provádět základní resuscitaci
• Bezpečně použít automatizovaný defibrilátor
• Uložit postiženého do zotavovací polohy
Základní neodkladná resuscitace
Termín kurzu: 26.06.2024, 9:00 - 15:30
6 hodin + domácí samostudiumUhrazení vstupního poplatku, samostudium (e-learning) před kurzem, aktivní účast a úspěšné absolvování přezkoušení. Na základě úspěšného absolvování kurzu získají absolventi mezinárodně platný certifikát (ERC BLS Provider).


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Lékařská diagnostika a léčebné techniky (0914)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
Katedra interních oborů
Katedra interních oborů
Termín a délka
2023/2024
zimní i letní semestr
26.06.2024
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
26.6.2024
Poplatky a financování
2300 Kč / kurz
Přihláška
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=10053
Ing. Martina Nováková
novakovamartina2@lfhk.cuni.cz
495 834 697
17.05.2024
07.06.2024
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK