Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) v AJ (5219)
Základní informace
Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) v AJ
Kód varianty (CID): 10037
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK [11-00291]
prezenční
angličtina
V termínu 8.4.-12.4. 2024 proběhne Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů).
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.
Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze 1. LF UK a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.
74892/2014-MZE-17214
Ministerstvo zemědělství České republiky
74892/2014-MZE-17214
Celoživotní vzdělávání pracovníků s VŠ vzděláním
8. 4. - 12.4.2024
8.00 – 8.30 registrace
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 16:30 přednášky

8.4. - 11. 4. 2024
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 15:00 přednášky

12.4. 2024
9:00 – 12:00 zkouška
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Veterinářství (0841)
magisterské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0 (Osvědčení Ministerstva zemědělství České republiky)
dle Ministerstva zemědělství České republiky
Garant a místo
Mgr. Viktor Sýkora
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Na Bojišti 3, Praha 2
Termín a délka
2023/2024
letní semestr, Duben
08.04.2024
Krátkodobé
35 (v hodinách celkem)
8. 4.-12. 4. 2024
Poplatky a financování
8500 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
SIS
Mgr. Markéta Vrbová
marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
224964128
10.12.2023
13.03.2024
Přihlášky přijímáme do 10. 3. 2024. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 18 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu obdrží účastníci do 21. 3. 2024. Po tomto datu budete hradit kurzovné.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK