Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
INEP8 Rychlý úvod do prevence založené na důkazech (ADINEP8)
Základní informace
INEP8 Rychlý úvod do prevence založené na důkazech
Kód varianty (CID): 10029
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN [11-00611]
distanční
čeština
Tento rychlý kurz obsahuje ty nejzákladnější a nejdůležitější informace z oblasti primární prevence. Kurz je pro úplné začátečníky a má jim napomoci v té nejzákladnější orientaci v oblasti prevence. Celý e-learningový modul je postaven na více než 30 letech výzkumu prevence a toho, jak ji lze aplikovat v „reálném světě“ a v souladu s mezinárodními standardy a preventivní praxí ve vyspělém světě. Kurz je zaměřen na velmi rychlou základní orientaci ve všech klíčových oblastech školské prevence rizikového chování; zprostředkovává základní přehled klíčových konceptů a aktuálních informací moderně pojaté prevence rizikového chování za využití a vědecky ověřených (evidence-based) a obecně uznávaných informací v oblasti prevence rizikového chování. Je zamýšlen jako rychlý a univerzální úvod do prevence pro sociální pracovníky. Kurz se zaměřuje na znalosti v oblasti prevence rizikového chování, které pomohou účastníkům orientovat se v základní terminologii a rozdělení prevence. S tím je spojené i rozpoznávání hranic a kompetencí.
INEP8 Rychlý úvod do prevence založené na důkazech
Průběžně 1. 11. 2023-31. 8. 2024
8 hodin v online prostředí
Zakončeno testem.
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
e-learning
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Listopad
01.11.2023
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
SIS
Mgr. Markéta Vrbová
marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
224964128
01.11.2023
29.01.2024
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK