Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázevPodávání přihlášek doStav programu
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8964 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Andragogika a management vzdělávání [8964]19.04.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Program CŽV - univerzita třetího věku 8963 International Commercial Dispute Resolution (JEM159) [8963]31.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8962 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Školský management [8962]10.03.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Matematicko-fyzikální fakulta Středisko informatické sítě a laboratoří Program CŽV - na výkon povolání 8959 Pokročilejší 3D grafika pro učitele (distanční interaktivní seminář) [8959]01.04.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8950 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Virtual Co-Teaching jako nová forma vyučování [8950]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - na výkon povolání 8949 Historicko-geologická exkurze - Putování na Vyšehrad [8949]10.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Program CŽV - zájmový 8948 Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023 [8948]12.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě Program CŽV - zájmový 8945 Kurz outdoor management training [8945]28.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Hradci Králové IV. interní hematologická klinika Program CŽV - na výkon povolání 8937 Akutní stavy ve vnitřním lékařství pro absolventy (květen) [8937]19.05.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Program CŽV - zájmový 8934 Jak na bohemistiku [8934]22.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový 8927 Praktická rétorika a prezentace - LS 2022/23 [8927]31.08.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - univerzita třetího věku 8925 Řeholní řády a kongregace [8925]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - zájmový 8924 Řeholní řády a kongregace [8924]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Centrum CŽV a služeb Program CŽV - zájmový 8923 Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TVS 2023 [8923]19.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Centrum CŽV a služeb Program CŽV - zájmový 8922 Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TRENÉRY a KONDIČNÍ TRENÉRY 2023 [8922]19.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Centrum CŽV a služeb Program CŽV - zájmový 8907 Kurz trenérů Sdružení sportovních svazů [8907]31.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií Program CŽV - zájmový 8897 Dva dny s didaktikou biologie [8897]09.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 8891 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. DĚJINY EVROPSKÉ KULTURY - online kurz [8891]19.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - zájmový 8889 Přípravný kurz pro uchazeče o navazující magisterský program Intenzivní péče [8889]13.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Evangelická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Program CŽV - zájmový 8885 Nemocniční kaplan [8885]30.05.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8884 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy filmové a audiovizuální výchovy [8884]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě Program CŽV - zájmový 8881 Kurz cyklistika HČ [8881]03.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8875 Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů [8875]09.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě Program CŽV - zájmový 8858 Kurz lezení na umělých stěnách [8858]06.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8853 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práva pro středoškoláky (Street Law Uni) [8853]06.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8853 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práva pro středoškoláky (Street Law Uni) - základy práva - čtvrtek [9148]01.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8853 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práva pro středoškoláky (Street Law Uni) - základy trestního práva - pondělí [9149]01.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8853 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práva pro středoškoláky (Street Law Uni) - základy práva - pondělí [9147]23.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8853 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práva pro středoškoláky (Street Law Uni) - základy trestního práva - čtvrtek [9150]01.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8851 Didaktika práva II. [8851]27.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě Program CŽV - zájmový 8847 Zimní odolnost [8847]16.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Centrum pro přenos poznatků a technologií Centrum pro přenos poznatků a technologií Program CŽV - zájmový 8827 Násilí v blízkých vztazích [8827]09.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Centrum pro přenos poznatků a technologií Centrum pro přenos poznatků a technologií Program CŽV - zájmový 8826 Innovation in Business Context (e-learning) [8826]09.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky fyziky Program CŽV - na výkon povolání 8822 Fyzika mikrosvěta - základy (kombinovaná forma) [8822]06.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Centrum pro přenos poznatků a technologií Centrum pro přenos poznatků a technologií Program CŽV - zájmový 8806 Map the System – Zmapuj systém a nastartuj změnu [8806]09.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Centrum pro přenos poznatků a technologií Centrum pro přenos poznatků a technologií Program CŽV - zájmový 8805 Živá laboratoř spolupráce [8805]12.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě Program CŽV - zájmový 8802 Kurz vedení her v přírodě [8802]30.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8797 Základy veřejného práva [8797]09.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8796 Základy soukromého práva [8796]01.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8795 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Didaktika práva I [8795]05.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8795 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Didaktika práva I [9132]06.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8795 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Didaktika práva I [8852]28.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 8791 Profánní ikonografie 1 [8791]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 8790 Úvod do dějin umění [8790]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 8789 Vizuální kultura novověku 1 [8789]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 8772 Metodologie dějin umění 2 [8772]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) Program CŽV - zájmový 8759 Spirituální teologie 1 [8759]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) Program CŽV - zájmový 8756 Mariologie [8756]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) Program CŽV - zájmový 8755 Fundamentální morálka [8755]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) Program CŽV - zájmový 8746 Teorie práva [8746]30.09.2022běží přijímací řízení
Výsledky 51-100 z 869 předchozí 1 2 3 4 5 ... 18 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK