Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněNázevPodávání přihlášek doStav programu
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 1164 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přehledné dějiny barokního umění 1 [9861]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 1163 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přehledné dějiny renesančního umění 1 [9868]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 1165 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1 [9858]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 9772 Seminář starých jazyků [9772]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 7533 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Sfragistika a epigrafika [9817]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra systematické a pastorální teologie Program CŽV - zájmový 9845 Sociální etika 1 [9845]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra systematické a pastorální teologie Program CŽV - zájmový 6628 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Speciální morálka 2 [9841]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra systematické a pastorální teologie Program CŽV - zájmový 8759 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Spirituální teologie 1 [9837]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 8703 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Staroslověnský jazyk a písemnictví 1 [9802]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 7457 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Starý zákon (sobota) [9888]27.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 8723 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Středoevropské dějiny středověku [9810]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 1152 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1 [9804]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra systematické a pastorální teologie Program CŽV - zájmový 2516 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Teologie svátostí 1 [9832]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra filosofie a práva Program CŽV - zájmový 8746 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Teorie práva [9823]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra systematické a pastorální teologie Program CŽV - zájmový 6623 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Trinitární teologie [9833]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - zájmový 9681 Trvalá formace novokněží [9681]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - zájmový 9877 Úvod do aplikované etiky [9877]21.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 8790 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do dějin umění [9857]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 9768 Úvod do islámu [9768]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 7450 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do judaismu [9773]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra systematické a pastorální teologie Program CŽV - zájmový 2520 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do křesťanství 1 [9842]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6658 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do studia dějepisu [9816]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6662 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do studia starší literatury [9808]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra systematické a pastorální teologie Program CŽV - zájmový 7645 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do teologie [9839]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - zájmový 6215 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. V co věří křesťané?* [9424]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 8789 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vizuální kultura novověku 1 [9856]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 6637 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vizuální kultura středověku 1 [9863]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 6647 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury novověku 1 [9860]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 6649 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Znalectví a obchod s uměleckými díly 1 [9869]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 9481 Ženy ve středověku: zakladatelky, mecenášky a matky [9481]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - univerzita třetího věku 9476 Architektura 20. století [9476]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - univerzita třetího věku 9471 Dějiny papežství * [9471]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - univerzita třetího věku 6227 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Dějiny umění * [9470]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - univerzita třetího věku 6229 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Egyptské umění * [9480]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) Program CŽV - univerzita třetího věku 9435 Evangelizace * [9435]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - univerzita třetího věku 9574 Evropská muzea a galerie* [9574]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - univerzita třetího věku 8392 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Genealogie a heraldika: vybrané pomocné vědy historické a jejich aplikace [9473]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - univerzita třetího věku 9478 Mistři italského baroka ve službách církve a šlechty [9478]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - univerzita třetího věku 6223 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. V co věří křesťané?* [9425]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - univerzita třetího věku 9484 Ženy ve středověku: zakladatelky, mecenášky a matky [9484]24.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Evangelická teologická fakulta Katedra Starého zákona Program CŽV - zájmový 9487 Biblická hebrejština I. [9487]31.08.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Evangelická teologická fakulta Katedra Starého zákona Program CŽV - zájmový 9488 Biblická hebrejština II. [9488]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Evangelická teologická fakulta Katedra Starého zákona Program CŽV - zájmový 9489 Biblická hebrejština III. [9489]15.02.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Evangelická teologická fakulta Katedra Nového zákona Program CŽV - zájmový 9490 Biblická řečtina I. [9490]31.08.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Evangelická teologická fakulta Katedra Nového zákona Program CŽV - zájmový 9491 Biblická řečtina II. [9491]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Evangelická teologická fakulta Katedra Starého zákona Program CŽV - zájmový 9492 Biblická řečtina III. [9492]15.02.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Evangelická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Program CŽV - zájmový 9566 Případová supervize [9566]30.05.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Evangelická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Program CŽV - univerzita třetího věku 9567 Úvod do evangelické teologie I: Církevní dějiny (Ideál ženství od starověku po modernu) [9567]16.02.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Evangelická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Program CŽV - univerzita třetího věku 9493 Úvod do evangelické teologie I: Nový zákon [9493]06.10.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Evangelická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Program CŽV - univerzita třetího věku 9568 Úvod do evangelické teologie I (Olomouc): Praktická teologie (O duchovní péči ve sboru i mimo něj) [9568]22.02.2024běží přijímací řízení
Výsledky 251-300 z 503 předchozí 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK