Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněNázevPodávání přihlášek doStav programu
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový ENKACA Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Academic writing (úroveň B2,B2+) [8496]25.09.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový AILS AI - umělá inteligence pro úplné začátečníky [9181]04.04.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Plzni Ústav sociálního a posudkového lékařství Program CŽV - zájmový 7252 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Akademie třetího věku. Stáří jako výzva [9546]30.06.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - univerzita třetího věku 7103 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Akční bojovky o historii Prahy pro prarodiče s vnoučaty [8178]28.02.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 1. lékařská fakulta Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN Program CŽV - na výkon povolání 6805 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví [7945]28.02.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - zájmový 6732 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktivizující metody v hudební výchově na 1. stupni ZŠ [7947]31.01.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - zájmový 6733 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktivizující metody v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ [7948]31.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 8064 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktivní a zdravý život ve vyšším věku [8064]30.06.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8614 Aktuální otázky daňové kriminality [8614]10.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 4885 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktuální problémy výuky ruského jazyka [7820]31.10.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový 2677 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktuální trendy v ochraně přírody [9105]30.12.2021přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový 2679 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktuální trendy v ochraně přírody pro studenty PřF UK [9106]30.12.2021přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Program CŽV - zájmový 8056 Alternativní a inovativní směry ve vzdělávání [8056]28.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - univerzita třetího věku 8163 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Americká literatura 2. pol. 20. století I [8163]09.09.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - univerzita třetího věku 8179 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Americká literatura 2. pol. 20. století II [8179]31.01.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - univerzita třetího věku 7188 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Americká muzea a galerie* [8292]15.02.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 7189 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Americká muzea a galerie* [8291]15.02.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový 9299 Analytik prostorových dat [9299]05.05.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový CZVEN Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Anglický jazyk (úroveň K1 - K7) [8466]25.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Jazykové centrum - angličtina Program CŽV - zájmový 8520 Angličtina A2 [8520]10.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Jazykové centrum - angličtina Program CŽV - zájmový 8526 Angličtina. Immersing in Thought [8526]10.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Jazykové centrum - angličtina Program CŽV - zájmový 8524 Angličtina. Intenzivní kurz UNIcert II. Akademická angličtina pro humanitní a společenské vědy [8524]10.08.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Jazykové centrum - angličtina Program CŽV - zájmový 8521 Angličtina. Intenzivní opakovací kurz gramatiky ke zkoušce B2 [8521]06.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Jazykové centrum - angličtina Program CŽV - zájmový 9073 Angličtina. Intenzivní příprava na zkoušku B2 a certifikovanou zkoušku UNIcert®II [9073]31.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Jazykové centrum - angličtina Program CŽV - zájmový 8525 Angličtina. Konverzace online [8525]06.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Jazykové centrum - angličtina Program CŽV - zájmový 8527 Angličtina. Kurz anglické konverzace pro humanitní obory online [8527]10.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Jazykové centrum - angličtina Program CŽV - zájmový 8528 Angličtina. Philosophy of Emotion and Literature online [8528]20.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Husitská teologická fakulta HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 2904 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Angličtina pro Univerzitu třetího věku [8254]30.06.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Jazykové centrum - angličtina Program CŽV - zájmový 8523 Angličtina. Psaní akademického eseje ke zkoušce B2 [8523]10.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Jazykové centrum - angličtina Program CŽV - zájmový 8522 Angličtina. Workshop tvůrčího psaní [8522]06.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 7451 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Antická literatura 1 (řecká) [8724]30.09.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Program CŽV - univerzita třetího věku 4681 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Antické živly nejen očima přírodních věd III. [8062]30.06.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 6755 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením [8089]17.04.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový IMPRO Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aplikovaná improvizace [8831]31.07.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový IMPROVIZLS Aplikovaná improvizace [8928]15.05.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 7447 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Arabština 1 [8689]30.09.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 6030 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Architektura 20. století 2 [9024]10.02.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - na výkon povolání 7378 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením - duben 2023 [9260]26.04.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový BCPLUS Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bakalář PLUS [8286]20.09.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - zájmový 6465 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Balkánská, euroasijská a středoevropská studia - Balkánská a středoevropská studia (Nmgr. dist.) [8428]15.08.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - zájmový 6466 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Balkánská, euroasijská a středoevropská studia - Ruská a euroasijská studia (Nmgr. dist.) [8429]15.08.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 6654 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Barokní architektura 1 [8781]30.09.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový 9583 Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce [9583]12.06.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový 5827Z Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce [9592]01.06.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - na výkon povolání 4323 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bezpečnost práce ve školní laboratoři [9196]17.03.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Katedra bezpečnostních studií Program CŽV - zájmový 2134 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bezpečnostní studia NMgr. prez. [8432]15.08.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 6833 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bible a umělecké dílo [9030]10.02.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - univerzita třetího věku 7182 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bible a umělecké dílo* [8294]21.09.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 7183 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Bible a umělecké dílo* [8293]21.09.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Program CŽV - zájmový 8519 Bible v literatuře, literatura v bibli. Náměty na práci s textem (nejen) v literární výchově. [8519]20.09.2022běží přijímací řízení
Výsledky 1-50 z 863 1 2 3 4 5 ... 18 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK