Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázevPodávání přihlášek doStav programu
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatury Program CŽV - na výkon povolání 257 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ [7819]05.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 4885 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktuální problémy výuky ruského jazyka [7820]31.10.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Program CŽV - zájmový 6929 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Matematika pro život - seminář pro učitele ve spolupráci PedF UK a FJFI ČVUT [7810]10.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 2744 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Rusky bez českého akcentu [7822]01.03.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 3582 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií [7824]01.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 6917 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Využití dětské literatury ve výuce ruštiny [7825]01.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 6919 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazyka [7826]01.03.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový PRI_EL Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - elektronické modelové otázky s testem [7739]15.05.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový PRI_BIO Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - biologie [7737]13.03.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Program CŽV - na výkon povolání 3120 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ [7808]20.08.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 7768 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Krizová komunikace pro pedagogické pracovníky [7857]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie Program CŽV - na výkon povolání 928 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ [7855]31.07.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie Program CŽV - univerzita třetího věku 3928 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Česká filozofie v evropském kontextu [7856]30.06.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - zájmový 3373 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Česko-německá studia [7744]05.02.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový PRI_CHE Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - chemie [7736]07.02.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový PRI_FYZ Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - fyzika [7738]17.04.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 4886 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka [7823]01.03.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 5690 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zajímavá místa v Rusku [7827]01.03.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový PRI_PRE Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství [7740]07.02.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - zájmový 3374 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Teritoriální studia [7745]05.02.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - na výkon povolání 293 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ [7828]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 5686 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka [7821]01.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6017 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Sociálně-právní problematika pedagogické praxe [7977]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - univerzita třetího věku 8319 Management 4 - podnikání [8319]15.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Evangelická teologická fakulta Katedra církevních dějin Program CŽV - zájmový 5543 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Exkurze protestantskou Prahou s odborným komentářem [8127]16.02.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Hradci Králové Děkanát Program CŽV - zájmový 8378 Přípravný kurz 2022 - Somatologie e-learning [8378]12.09.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Hradci Králové Děkanát Program CŽV - zájmový 8386 Přípravný kurz 2022 - Přípravné kurzy celkem + přijímací zkoušky nanečisto [8386]12.09.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8351 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti [8564]14.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě Program CŽV - na výkon povolání 3493 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Instruktor lezení na umělých stěnách - prodloužení kvalifikace [8824]28.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě Program CŽV - zájmový 4564 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Core trénink a balanční pomůcky 11/2022 [8829]21.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 1283 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Úvod do Bible 2 [8981]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6054 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. České církevní dějiny 2 [8995]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6831 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Numismatika, metrologie a historická statistika [8997]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 7934 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Církevní a obecné dějiny středověku [8998]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) Program CŽV - zájmový 2517 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Teologie svátostí 2 [9000]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) Program CŽV - zájmový 6817 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Christologie a soteriologie [9001]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) Program CŽV - zájmový 8756 Mariologie [8756]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) Program CŽV - zájmový 6609 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Dějiny antické filozofie [8763]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 6637 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vizuální kultura středověku 1 [8779]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Centrum pro přenos poznatků a technologií Centrum pro přenos poznatků a technologií Program CŽV - zájmový 8827 Násilí v blízkých vztazích [8827]09.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8875 Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů [8875]09.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8884 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy filmové a audiovizuální výchovy [8884]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - na výkon povolání 5529 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Jak na skupinovou výuku (nejen) v hodinách biologie? [8917]10.02.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový IMPROVIZLS Aplikovaná improvizace [8928]15.05.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Ústav bohemistických studií Program CŽV - zájmový 8973 Česká studia online [8973]30.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8964 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Andragogika a management vzdělávání [8964]19.04.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 7931 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Latinská četba pro teology 2 [8978]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 7933 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy biblické hebrejštiny [8980]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6051 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století [8994]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra církevních dějin a literární historie Program CŽV - zájmový 6071 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Dějiny dějepisectví [8999]10.02.2023běží přijímací řízení
Výsledky 1-50 z 869 1 2 3 4 5 ... 18 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK