Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev Podávání přihlášek do Stav programu
detail2023/2024 Lékařská fakulta v Plzni Studijní oddělení Program CŽV - zájmový PRI_EL Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - přijímací řízení 2023 [8863]31.05.2023přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra dějin a didaktiky dějepisu Program CŽV - univerzita třetího věku 8408 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Minulost v přítomnosti III [9103]20.12.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie Program CŽV - univerzita třetího věku 3928 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Česká filozofie v evropském kontextu [9100]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - zájmový 5862 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ [9116]31.01.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - zájmový 6733 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Aktivizující metody v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ [9112]31.01.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 2744 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Rusky bez českého akcentu [9137]01.03.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 5690 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zajímavá místa v Rusku [9142]01.03.2024přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 1. lékařská fakulta Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN Program CŽV - na výkon povolání 6805 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví [9099]03.03.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6014 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Marketingové řízení školy [9239]30.06.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Matematicko-fyzikální fakulta Studijní oddělení Program CŽV - zájmový 5140 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mimořádné studium [9165]08.03.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - univerzita třetího věku 7310 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Experimentální psychologie a její odraz v každodenním životě III [9176]22.12.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - univerzita třetího věku 6407 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Psychologie všedního dne IV. [9177]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha (Krystal) Program CŽV - zájmový 4230 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro medicínské, farmaceutické, veterinární a přírodovědné obory [9204]15.05.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 5697 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II [9242]30.06.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha (Krystal) Program CŽV - zájmový 7592 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný program ke studiu na vysoké škole v angličtině – medicína [9208]15.06.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha (Krystal) Program CŽV - zájmový 3780 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Dvousemestrální intenzivní kurz angličtiny [9209]31.08.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Poděbrady Program CŽV - zájmový 3776 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Pomaturitní přípravný kurz ke studiu na VŠ [9218]21.08.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Poděbrady Program CŽV - zájmový 3777 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Jednoletý pomaturitní přípravný kurz ke studiu na VŠ s rozšířenou výukou cizího jazyka [9219]21.08.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha (Voršilská) Program CŽV - zájmový 3835 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Semestrální kurz češtiny jako cizího jazyka [9226]30.03.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8714 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Prevence konfliktních situací ve škole – webinář [9244]30.06.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8950 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Virtual Co-Teaching jako nová forma vyučování [9253]30.06.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Fakulta sociálních věd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Program CŽV - univerzita třetího věku 9268 České televizi je 70 let - kapitoly z historie naší televize [9268]08.09.2023přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - univerzita třetího věku 8166 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Jak to jen říct ... (rétorika v praxi) [9269]08.09.2023přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky matematiky Program CŽV - na výkon povolání 6122 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [9316]15.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 3602 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Parazitologie [9326]10.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Poděbrady Program CŽV - zájmový 3787 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný program ke studiu na vysoké škole v angličtině pro medicínské obory [9216]15.05.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 4886 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka [9138]01.03.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Program CŽV - na výkon povolání 298 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Speciální pedagogika pro učitele - Studium v oblasti pedagogických věd [9172]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 1516 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Mineralogie [9322]10.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 6230 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Egyptské umění * [9479]24.09.2023přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - univerzita třetího věku 8163 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Americká literatura 2. pol. 20. století I [9263]08.09.2023přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 Fakulta sociálních věd Institut mezinárodních studií Program CŽV - univerzita třetího věku 9280 Česká politická kultura za vlády Františka Josefa I.: Podvody, násilí a bizarnosti v politice 19. století [9280]31.01.2024přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Program CŽV - univerzita třetího věku 5334 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se do první přednášky nevešlo [9284]31.01.2024přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - univerzita třetího věku 1519 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Paleontologie [9325]10.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Centrum pro přenos poznatků a technologií Centrum pro přenos poznatků a technologií Program CŽV - zájmový 8012 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Inovační laboratoř: Rozjeď projekt [9397]05.03.2024přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 3582 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií [9139]31.01.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 6919 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazyka [9141]01.03.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra germanistiky Program CŽV - na výkon povolání 3484 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ [9143]30.08.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Poděbrady Program CŽV - zájmový 3785 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro technické a IT obory [9213]15.05.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8884 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy filmové a audiovizuální výchovy [9255]30.06.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - zájmový 5528 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Katechetický kurz* [9343]24.09.2023přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 9430 Psychologie pro každý den [9430]19.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Program CŽV - zájmový 6731 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Didaktika a metodika hudební výchovy v preprimárním vzdělávání [9113]31.01.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 7767 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Strategie rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení [9249]30.06.2024běží přijímací řízení
detail2023/2024 Pedagogická fakulta Katedra informačních technologií a technické výchovy Program CŽV - univerzita třetího věku 5143 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních VII. [9400]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 9418 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Překladatelský seminář doplňkového studia pro překladatele právních textů - německý jazyk / Modul I – soukromé právo [9418]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 9420 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Překladatelský seminář doplňkového studia pro překladatele právních textů - ruský jazyk / Modul I – soukromé právo [9420]30.09.2023běží přijímací řízení
detail2023/2024 Lékařská fakulta v Plzni Ústav tělesné výchovy Program CŽV - zájmový ADAPT-P Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Pořadatel - Seznamovací a sportovní kurz pro budoucí první ročník [9434]16.09.2023přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) Program CŽV - univerzita třetího věku 9435 Evangelizace * [9435]24.09.2023přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
detail2023/2024 Fakulta sociálních věd Katedra mediálních studií Program CŽV - zájmový 5611 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez. [9446]15.08.2023přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Výsledky 1-50 z 910 1 2 3 4 5 ... 19 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK