Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 135)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázevPodávání přihlášek doStav programu
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový 9299 Analitik prostorových dat [9299]05.05.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie Program CŽV - na výkon povolání 928 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ [7855]31.07.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra plaveckých, vodních a technických sportů Program CŽV - zájmový 9265 Kurz inline bruslení [9265]30.04.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 9262 Právní úprava ochrany dřevin [9262]17.04.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha (Voršilská) Program CŽV - zájmový 9228 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Letní kurz Čeština a česká kultura [9228]22.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha (Voršilská) Program CŽV - zájmový 9228 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Letní kurz Čeština a česká kultura [9229]10.07.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra plaveckých, vodních a technických sportů Program CŽV - zájmový 9167 Kurz raftingu na divoké vodě [9167]05.09.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Ústav jazykové a odborné přípravy Středisko Praha (Krystal) Program CŽV - zájmový 9146 Semestrální kurz češtiny pro studenty Erasmus (navazující) [9146]14.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Ústav anglického jazyka a didaktiky Program CŽV - zájmový 9129 English for Teachers (kurz obecné a specializované angličtiny na úrovni C1+ a C2) a složení závěrečného lexikálně-gramatického testu. Kurz měl rozsah 20 vyučovacích hodin. [9129]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě Program CŽV - zájmový 9122 Kurz skalního lezení [9122]21.04.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra sportovních her Program CŽV - zájmový 9121 Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí [9121]25.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra sportovních her Program CŽV - zájmový 9120 Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí [9120]25.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd neurčeno Program CŽV - zájmový 9068 Erasmus Internship [9068]28.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Ústav filosofie a religionistiky Program CŽV - zájmový 9058 Workshop pro uchazeče o studium filosofie [9058]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - na výkon povolání 9056 Studium výchovného poradenství [9056]31.12.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Katedra sociální práce Program CŽV - zájmový 9052 Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc. [9052]17.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Katedra sociologie Program CŽV - zájmový 9051 Přípravný kurz pro uchazeče o studium programu Sociologie [9051]01.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - na výkon povolání 9049 První pomoc - simulace zimní [9049]10.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Hradci Králové IV. interní hematologická klinika Program CŽV - na výkon povolání 9048 Akutní stavy ve vnitřním lékařství pro absolventy (duben) [9048]03.04.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Hradci Králové IV. interní hematologická klinika Program CŽV - na výkon povolání 9047 Akutní stavy ve vnitřním lékařství pro absolventy (březen) [9047]05.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 9025 Vizuální kultura novověku 2 [9025]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Centrum pro přenos poznatků a technologií Centrum pro přenos poznatků a technologií Program CŽV - zájmový 9021 Posilovna pro Changemakery [9021]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Program CŽV - zájmový 9017 Liturgika [9017]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra systematické teologie a filosofie Program CŽV - zájmový 9002 Teologální etika [9002]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Centrum pro přenos poznatků a technologií Centrum pro přenos poznatků a technologií Program CŽV - zájmový 8989 Buď slyšet! Úvod do podcastů [8989]19.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 8984 Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonoční [8984]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Lékařská fakulta v Hradci Králové Děkanát Program CŽV - zájmový 8975 Výsledky učení [8975]03.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Ústav bohemistických studií Program CŽV - zájmový 8973 Česká studia online [8973]30.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Ústav bohemistických studií Program CŽV - zájmový 8972 Česká studia - prezenční kurz [8972]30.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8964 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Andragogika a management vzdělávání [8964]19.04.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Program CŽV - univerzita třetího věku 8963 International Commercial Dispute Resolution (JEM159) [8963]31.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8962 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Školský management [8962]10.03.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Matematicko-fyzikální fakulta Středisko informatické sítě a laboratoří Program CŽV - na výkon povolání 8959 Pokročilejší 3D grafika pro učitele (distanční interaktivní seminář) [8959]01.04.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8950 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Virtual Co-Teaching jako nová forma vyučování [8950]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - na výkon povolání 8949 Historicko-geologická exkurze - Putování na Vyšehrad [8949]10.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Program CŽV - zájmový 8948 Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023 [8948]12.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě Program CŽV - zájmový 8945 Kurz outdoor management training [8945]28.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Program CŽV - zájmový 8934 Jak na bohemistiku [8934]22.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - zájmový 8927 Praktická rétorika a prezentace - LS 2022/23 [8927]31.08.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - univerzita třetího věku 8925 Řeholní řády a kongregace [8925]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - zájmový 8924 Řeholní řády a kongregace [8924]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Centrum CŽV a služeb Program CŽV - zájmový 8923 Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TVS 2023 [8923]19.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Centrum CŽV a služeb Program CŽV - zájmový 8922 Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TRENÉRY a KONDIČNÍ TRENÉRY 2023 [8922]19.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Centrum CŽV a služeb Program CŽV - zájmový 8907 Kurz trenérů Sdružení sportovních svazů [8907]31.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií Program CŽV - zájmový 8897 Dva dny s didaktikou biologie [8897]09.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 8891 DĚJINY EVROPSKÉ KULTURY - online kurz [8891]19.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - zájmový 8889 Přípravný kurz pro uchazeče o navazující magisterský program Intenzivní péče [8889]13.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8884 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy filmové a audiovizuální výchovy [8884]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě Program CŽV - zájmový 8881 Kurz cyklistika HČ [8881]03.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra gymnastiky a úpolových sportů Program CŽV - zájmový 8878 Kurz bojových sportů [8878]12.01.2023běží přijímací řízení
Výsledky 1-50 z 828 1 2 3 4 5 ... 17 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK