Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
  seřadit sestupněseřadit vzestupněRok seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněSoučást seřadit sestupněseřadit vzestupněZaměření programu seřadit sestupněseřadit vzestupněKód programu seřadit sestupněseřadit vzestupněNázevPodávání přihlášek doStav programu
detail2022/2023 Matematicko-fyzikální fakulta Středisko informatické sítě a laboratoří Program CŽV - na výkon povolání 7560 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. 3D grafika pro začátečníky (distanční interaktivní seminář) [8684]16.12.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Matematicko-fyzikální fakulta Středisko informatické sítě a laboratoří Program CŽV - na výkon povolání 7640 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. 2D grafika, teorie i praxe (distanční interaktivní seminář) [8683]07.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Program CŽV - zájmový 7296 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Žurnalistika NMgr. prez. [8426]15.08.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Centrum pro přenos poznatků a technologií Centrum pro přenos poznatků a technologií Program CŽV - zájmový 8805 Živá laboratoř spolupráce [8805]12.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 5424 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zvládání konfliktních situací [7984]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra psychologie Program CŽV - zájmový 6371 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické a poradenské praxi [8099]15.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 6916 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Znalectví a obchod s uměleckými díly 2 [9041]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Ústav dějin křesťanského umění Program CŽV - zájmový 6649 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Znalectví a obchod s uměleckými díly 1 [8784]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Program CŽV - zájmový 8948 Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023 [8948]12.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě Program CŽV - zájmový 8847 Zimní odolnost [8847]16.01.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 3. lékařská fakulta Děkanát - studijní oddělení Program CŽV - univerzita třetího věku 167 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zdravý životní styl člověka [8153]30.11.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - na výkon povolání 1526 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zdravotník zotavovacích akcí [9257]20.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Zahraniční oddělení Mezinárodně uznávaný kurz 4241 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zdravotnické právo [8811]31.08.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Program CŽV - zájmový 7814 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zdravotní tělesná výchova v praxi [9126]26.05.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8351 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti [8564]14.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu Program CŽV - zájmový 7746 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy žonglování a skupinové pozemní akrobacie [9301]25.04.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8797 Základy veřejného práva [8797]09.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Děkanát KTF Program CŽV - zájmový 6438 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy teologických nauk * [8876]13.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Atletika Program CŽV - zájmový 7995 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy sportovní přípravy - duben 2023 [9169]27.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8796 Základy soukromého práva [8796]01.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8853 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práva pro středoškoláky (Street Law Uni) - základy trestního práva - čtvrtek [9150]01.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8853 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práva pro středoškoláky (Street Law Uni) - základy práva - pondělí [9147]23.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8853 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práva pro středoškoláky (Street Law Uni) - základy práva - čtvrtek [9148]01.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8853 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práva pro středoškoláky (Street Law Uni) - základy trestního práva - pondělí [9149]01.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Právnická fakulta Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum Program CŽV - zájmový 8853 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práva pro středoškoláky (Street Law Uni) [8853]06.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) Program CŽV - zájmový 6825 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práva pro působení v pastoraci [9020]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky matematiky Program CŽV - univerzita třetího věku 4504 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práce na počítači - začátečníci [8069]31.08.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Matematicko-fyzikální fakulta Matematický ústav UK Program CŽV - univerzita třetího věku 7138 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy práce: WORD + EXCEL [8067]31.08.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6024 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy koučinku pro pedagogické pracovníky [7975]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 8884 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy filmové a audiovizuální výchovy [8884]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Katolická teologická fakulta Katedra biblických věd a starých jazyků Program CŽV - zájmový 7933 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základy biblické hebrejštiny [8980]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 1. lékařská fakulta Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Program CŽV - zájmový ADIGYN Základy adiktologie pro gynekology a porodníky: screening a krátká intervence [8855]31.08.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 1. lékařská fakulta Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Program CŽV - zájmový ADIPED Základy adiktologie pro dětské a dorostové lékaře: screening a krátká intervence [8854]31.08.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - na výkon povolání 8104 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základní prezenční kurz: Počítačem podporovaný experiment - základy práce se školními měřicími systémy [8942]30.12.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Přírodovědecká fakulta Centrum dalšího vzdělávání Program CŽV - na výkon povolání 5095 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky [8867]01.04.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 5690 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zajímavá místa v Rusku [7827]01.03.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Matematicko-fyzikální fakulta Katedra didaktiky matematiky Program CŽV - univerzita třetího věku 3489 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Zajímavá matematika [8086]31.08.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Filozofická fakulta Ústav filosofie a religionistiky Program CŽV - zájmový 9058 Workshop pro uchazeče o studium filosofie [9058]10.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Matematicko-fyzikální fakulta Středisko informatické sítě a laboratoří Program CŽV - na výkon povolání 7999 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Webové technologie (distanční interaktivní seminář) [8956]14.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Program CŽV - zájmový 8482 Webinář – Formativní hodnocení v matematice 1. stupně ZŠ - II. pro mírně pokročilé [8482]01.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Program CŽV - zájmový 8481 Webinář – Formativní hodnocení v matematice 1. stupně ZŠ - I. pro začátečníky [8481]20.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra informačních technologií a technické výchovy Program CŽV - zájmový 7545 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vzdělávací technologie v MŠ [8079]30.09.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Husitská teologická fakulta HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 2904 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vzdělávací exkurze U3V - zimní semestr [8259]07.10.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 Husitská teologická fakulta HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Program CŽV - univerzita třetího věku 2904 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Vzdělávací exkurze U3V - letní semestr [8258]28.02.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta tělesné výchovy a sportu Biomedicínská laboratoř Program CŽV - zájmový 3296 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Výživa a výživové poradenství pro veřejnost [8618]07.11.2022běží přijímací řízení
detail2022/2023 2. lékařská fakulta Děkanát Program CŽV - univerzita třetího věku 4535 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Význam prevence v medicíně [8162]31.07.2022přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 6919 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazyka [7826]01.03.2023přijímací řízení ukončeno
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Program CŽV - zájmový 6022 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Využití ICT ve škole [7981]30.06.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Program CŽV - zájmový 6917 Zobrazit varianty pro všechny akad. roky. Využití dětské literatury ve výuce ruštiny [7825]01.03.2023běží přijímací řízení
detail2022/2023 Fakulta sociálních věd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Program CŽV - univerzita třetího věku 8268 Využijte plně svých možností občanské participace [8268]18.01.2023běží přijímací řízení
Výsledky 1-50 z 866 1 2 3 4 5 ... 18 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK