Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Autotrofní mikrobiální nárosty na jehlicích nahosemenných dřevin ve vztahu ke znečištění ovzduší 2011/2012 2012/2013 diplomová práce NBOTA prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 05.11.2011 05.11.2011 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Zvyky přírody Ruperta Sheldrakea - radikální alternativa v pohledu na přírodu a evoluci 2023/2024 bakalářská práce B-EKOEVO, EKOEVOBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.   01.09.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Quantitative shape analysis of diatom frustules: asymmetry, allometry and morphospace structure 2013/2014 2022/2023 disertační práce D-BOTA prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 22.11.2013 22.11.2013 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Přehled fylogeneze, systematiky a diverzity rodu Ulva (Ulvophyceae) a biotechnologické využití těchto řas 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce BBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 03.10.2018 03.10.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ekologická a taxonomická struktura subaerických nárostů zelených řas na jehlicích nahosemenných dřevin 2013/2014 disertační práce 4XBOT prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 22.11.2013 22.11.2013 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ekologie a rozšíření sinic a řas malých vodních toků v NP České Švýcarsko 2006/2007 2006/2007 diplomová práce BI2 prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 24.11.2006 24.11.2006 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Phylogenetic, morphological and ecological context of microevolution in pennate diatoms 2007/2008 2011/2012 disertační práce 4XBOT prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 13.04.2010 13.04.2010 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Eutrofizace a koloběh dusíku a fosforu na rašeliništích. Ekologický stav NPP Swamp. 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 24.11.2006 24.11.2006 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ekologická a taxonomická struktura subaerických nárostů zelených řas na jehlicích nahosemenných dřevin 2017/2018 2018/2019 rigorózní práce prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 12.09.2018 12.09.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Detekce nízkých chronických koncentrací olova (Pb) pomocí změn ve struktuře morfologické plasticity experimentálních kultur krásivek 2019/2020 2022/2023 diplomová práce NPROT prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 25.08.2019 01.10.2019 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Autotrofní mikrobiální společenstva na jehlicích nahosemenných dřevin 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 28.11.2010 28.11.2010 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Zelené řasy čeledi Halimedaceae a jejich globální ekologický význam 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce EKOEVOBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 21.07.2018 30.10.2019 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Existují u krásivek rodu Micrasterias teplotně korelované změny v morfologické integraci buněk? 2015/2016 2016/2017 diplomová práce NPROT prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 06.10.2015 06.10.2015 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Zelené cenobiální řasy čeledi Hydrodictyaceae - diverzita, fylogeneze, ekologie a fenotypová plasticita 2019/2020 bakalářská práce BBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 08.11.2019 08.11.2019 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Phylogenetic diversity of the genus Phyllosiphon (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) in Europe 2012/2013 2020/2021 disertační práce 4XBOT prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 09.05.2012 22.10.2012 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Variabilita buněčné morfogeneze - geometrická morfometrika mikrořas v ekologii mokřadních ekosystémů 2022/2023 diplomová práce N-BOTAAL, N-EVOBI, N-PROT prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.   19.09.2021 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Substrate specifity of epiphytic communities of diatoms (Bacillariophyceae) and desmids (Desmidiales) 2012/2013 2014/2015 diplomová práce NBOTA prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 03.11.2012 03.11.2012 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Zelené cenobiální řasy čeledi Hydrodictyaceae, jejich fenotypová plasticita a využití v ekologii a paleoekologii 2022/2023 2023/2024 bakalářská práce B-BI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 13.10.2022 14.10.2022 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Mikromorfologie segmentů středomořského druhu Halimeda tuna ve vztahu k jejich kalcifikaci uhličitanem vápenatým 2021/2022 2021/2022 diplomová práce UN-B prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 08.10.2021 21.11.2021 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Allometrické škálování buněčných morfologií v evoluci a ekologii jednobuněčných řas 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce BBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 25.08.2019 17.10.2019 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vysychání jako činitel ovlivňující strukturu společenstev krásivek (Zygnematophyceae) 2015/2016 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 06.10.2015 06.10.2015 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Unveiling hidden species diversity in desmids (Desmidiales, Viridiplantae) 2006/2007 2012/2013 disertační práce 4XBOT prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 24.11.2006 24.11.2006 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Jak ovlivňuje ombro-minerotrofní rozhraní ve středoevropských rašelinných mokřadech strukturu a dynamiku mikrořasových společenstev? 2016/2017 2019/2020 diplomová práce NBOTA prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 25.10.2016 26.10.2016 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Existuje u rodu Epilobium pravá květní aktinomorfie? Evolučně morfometrická studie symetrické variability květních struktur vybraných evropských vrbek a vrbovek 2018/2019 diplomová práce NBOTA prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 02.10.2018 02.10.2018 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Rozšíření a diverzita sladkovodních ruduch 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 17.04.2017 13.11.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Alometrická diverzita a plasticita buněčných morfologií krásivek (Desmidiales, Zygnematophyceae) 2020/2021 2021/2022 diplomová práce N-EVOBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 25.09.2018 02.10.2020 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Polyphasic approaches in the taxonomy of green aerophytic algae 2007/2008 2007/2008 disertační práce XBOT prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 24.11.2006 24.11.2006 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Fenotypová plasticita a morfogeneze desmídií (krásivky, Desmidiales, Zygnematophyceae) 2022/2023 2023/2024 bakalářská práce B-BI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 26.10.2022 26.10.2022 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vliv intenzivní turistiky na fytobentos horských vrchovišť 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NBOTA prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 31.03.2009 31.03.2009 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ruduchy (Rhodophyta) ve sladkovodních ekosystémech 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 19.11.2009 19.11.2009 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Morfometrické hodnocení fenotypické plasticity extremofilní rozsivky Pinnularia ferrophila 2008/2009 diplomová práce NBOTA prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 06.10.2008 - Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Geometrická morfometrika květní symetrie v evoluci pohlavní dimorfie 2023/2024 diplomová práce N-EVOBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.   19.09.2021 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Tvarová symetrie ve výzkumu evolučně vývojových patrností v květní biologii 2023/2024 diplomová práce N-BOTA, NBOTA, N-EVOBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.   06.07.2020 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Vertikální migrace bentických sinic a řas 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce EKOEVOBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 27.11.2008 30.08.2010 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Biologie a ekologická dynamika baltských fukusových beltů 2023/2024 2023/2024 bakalářská práce prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 01.08.2023 09.10.2023 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Taxonomie, morfologická plasticita, geometrická morfometrika a ekologie druhu Pinnularia ferrophila KRAMMER 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce UBBM prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 24.11.2006 24.11.2006 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Ombrotrofie a minerotrofie kyselých mokřadů - ekologické a environmentální indikátory 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce EKOEVOBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. Mgr. Andrea Hanousková 13.11.2015 13.11.2015 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Symetrie buněk a buněčných kolonií zelených řas jako projev adaptivní plasticity fenotypu při planktonním způsobu života 2022/2023 diplomová práce N-EVOBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 29.10.2022 31.10.2022 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Teplotně korelovaná fenotypová plasticita volně žijících protist 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 28.11.2010 28.11.2010 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Bilaterální asymetrie krásivek, fenomény na úrovni populací a komplexita buněk 2011/2012 2012/2013 diplomová práce NBOTA prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 05.11.2011 05.11.2011 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Mořská a brakická vegetace Baltského moře - ekologické gradienty a evoluční historie 2023/2024 bakalářská práce B-BI, BBI, B-EKOEVO, EKOEVOBI, UBBG, UBBZ prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.   01.08.2023 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Indikace znečištění ovzduší alkalickým polétavým prachem pomocí společenstev mikrořas na kůře lesních dřevin 2023/2024 diplomová práce N-BOTA, N-BOTAAL, N-PROT prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.   19.09.2021 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Baryum a stroncium v bunkách streptofytných zelených rias 2016/2017 bakalářská práce BBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 25.10.2016 25.10.2016 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Mořské zelené řasy linie Codium (Bryopsidales, Ulvophyceae) - evoluce, diverzita, rozšíření a ekologie 2023/2024 bakalářská práce EKOEVOBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 01.08.2023 17.10.2023 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Taxonómia rodu Coccomyxa s.I. a výskyt týchto organismov v terestrických epifytických mikrobiotopoch ČR 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 24.11.2006 24.11.2006 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Geometrická morfometrika tvaru a symetrie květních struktur - ekologický a evoluční význam 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce BBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. Bc. Veronika Rubešová 17.04.2017 09.11.2017 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Spatial variability and diversity of phytobenthos and metaphyton 2004/2005 2010/2011 disertační práce XBOT prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 13.04.2010 13.04.2010 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Variabilita a plasticita kalcitových struktur ve třídě Coccolithophyceae (Haptophyta) 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce EKOEVOBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 20.11.2021 20.11.2021 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Bentická kalcifikace v oceánech - principy a globální význam 2020/2021 bakalářská práce BBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. skrytý 24.08.2019 26.11.2020 Katedra botaniky (31-120) PřF
detail Přehled biologie, diverzity a fylogeneze zelených řas řádu Oedogoniales (Chlorophyceae) 2021/2022 bakalářská práce B-BI, BBI, EKOEVOBI prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.   19.09.2021 Ne Katedra botaniky (31-120) PřF
Výsledky 1-50 z 66 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK