Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Syntéza fenanthridinů pomocí štěpení C-C vazeb 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 27.09.2011 19.12.2011 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Enantioselektivní allylace thiofen-2-karbaldehydu 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 13.12.2011 19.12.2011 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Syntéza koibacinů 2012/2013 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 07.12.2012 07.12.2012 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Vývoj nového syntetického postupu pro přípravi isochinolinových alkaloidů 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 14.11.2021 14.11.2021 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Vývoj nových syntéz azaaromatických sloučenin s rozšířeným π-systémem 2016/2017 2021/2022 disertační práce D-ORGCH prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 13.10.2016 13.10.2016 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Syntéza C15-C20 fragmentu tiakumicinu 2015/2016 2016/2017 diplomová práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. RNDr. Ing. Vojtěch Havlíček 22.12.2015 22.12.2015 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Enantioselektivní syntéza aktinofuranonového fragmentu 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 13.10.2017 13.10.2017 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Syntéza 1,2-disubstituovaných cyklopentadiénov a ich aplikácia v príprave metalocénov 2016/2017 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 09.12.2016 09.12.2016 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Katalytická aktivace C-H vazeb v bipyridinu 2020/2021 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 15.01.2021 15.01.2021 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Příprava polysubstituovaných cyklopentadienů 2018/2019 diplomová práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 16.11.2018 16.01.2019 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Synthesis of Emetine Class of Alkaloids 2023/2024 disertační práce D-ORGCH prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 03.10.2023 03.10.2023 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Synthesis and modification of PAH 2019/2020 disertační práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 08.10.2019 08.10.2019 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Vývoj syntézy přírodních látek na bázi allylace karbonylových sloučenin 2014/2015 disertační práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 01.10.2014 02.10.2014 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Využití reakcí katalyzovaných komplexy přechodných kovů v syntéze biologicky aktivních sloučenin 2007/2008 2007/2008 disertační práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 25.09.2003 25.09.2003 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Příprava 6-aryl- a 6-heteroarylpurinů [2+2+2] -cyklotrimerizacemi 2003/2004 2008/2009 disertační práce XORG prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 22.09.2003 22.09.2003 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Syntéza a využití Dewarových benzenů 2005/2006 2011/2012 disertační práce 4XORG prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 16.04.2010 16.04.2010 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Cykloadice 3-(deoxyribos-1-yl)propynoátu s alkyny 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 29.11.2010 29.11.2010 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Syntéza nových derivátů guajazulenu 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 19.12.2014 19.12.2014 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Syntéza selaginpulvilinů 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 12.02.2020 20.02.2020 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Příprava axiálně chirálních pyridin-N-oxidů a jejich aplikace v organokatalýze 2007/2008 2007/2008 disertační práce XORG prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 15.08.2007 15.08.2007 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Allylation of αβ-unsaturated aldehydes 2012/2013 2012/2013 diplomová práce NORGD prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 04.10.2012 30.08.2013 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Využitie analógu Bolmovho ligandu v katalýze 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 13.10.2017 13.10.2017 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Application of enantioselective allylation for synthesis of compounds isolated from Streptomyces gramineus 2018/2019 2019/2020 diplomová práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 24.10.2018 29.10.2018 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Synthesis of Chiral Condensed Aromatic Compounds 2019/2020 diplomová práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 11.11.2019 11.11.2019 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Katalytická asymetrická konjugovaná adice na deriváty kyseliny skořicové 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 22.12.2011 27.01.2012 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Příprava alkynylferrocenů a jejich metathetické reakce s alkyny 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BKATA prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 31.08.2007 31.08.2007 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Příprava 6-(1,6-heptadiyn-7-yl) purinových derivátů 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce KATA prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 01.06.2005 01.06.2005 () PřF
detail Vývoj syntézy výchozí sloučeniny pro přípravu protoilludanu 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BCHPV prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 17.01.2006 09.06.2006 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Syntéza C-organyldeoxyribozidových a C-organylribozidových derivátov s využitím katalýzy komplexov prechodných kovov 2006/2007 2012/2013 disertační práce 4XORG prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 23.03.2010 23.03.2010 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Příprava biologicky aktivních látek s chinazolinovým skeletem 2009/2010 2015/2016 disertační práce 4XORG prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 14.09.2010 14.09.2010 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Vývoj nových metod syntézy selaginpulvilinů 2020/2021 2021/2022 diplomová práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 29.09.2020 05.10.2020 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Katalytické cykloadičné reakcie tribenzocyklínu 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 24.10.2018 29.10.2018 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Synthesis and application of new bipyridine ligands 2014/2015 2018/2019 disertační práce 4XORG prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 01.10.2014 02.10.2014 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Catalytic and photochemical cycloadditions of alkynes 2019/2020 2023/2024 disertační práce D-ORGCH prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 08.10.2019 08.10.2019 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Příprava substituovaných bicyklo[2.2.0]hex-2-enů 2012/2013 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 30.11.2011 20.11.2012 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Syntíza U- a Z-tvarovaných 3D-aromatickách sloučenin a studium jejich vlastností 2023/2024 disertační práce D-ORGCH prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 06.10.2023 06.10.2023 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Modulární syntéza steroidních sloučenin pomocí Negishiho činidla 2007/2008 2007/2008 disertační práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 07.05.2008 29.05.2008 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Reakce alkenů vyvolané hydridy a alkyly přechodných kovů 2002/2003 2009/2010 disertační práce XORG prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 27.09.2002 27.09.2002 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Příprava nesymetricky substituovaných 1,7-diynů jako prekurzorů pro přípravu antropoizomerních arylpyridinů 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce KATA prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 03.06.2005 03.06.2005 () PřF
detail Příprava perfluoralkylovaných ferrocenů 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 08.09.2005 08.09.2005 () PřF
detail Syntéza arylfenantridinů reakcí bifenylenu s nitrily 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 27.02.2014 28.02.2014 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Syntéza nových typů biologicky aktivních látek s využitím organokovových sloučenin 2008/2009 2015/2016 disertační práce 4XORG prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 30.03.2010 30.03.2010 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Studium 1,6-pinakolonového přesmyku 2021/2022 2021/2022 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 14.11.2021 14.11.2021 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Synthesis of aromatic compounds possessing the fluorene unit 2017/2018 2021/2022 disertační práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 10.10.2017 11.10.2017 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Katalytická enantioselektivní desymetrizace meso-epoxidů 2018/2019 2019/2020 diplomová práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 29.10.2018 29.10.2018 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail New Approaches for Synthesis of Azaaromatic compounds 2021/2022 disertační práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 12.10.2021 13.10.2021 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Syntéza a využití bipyridin N,N'-dioxidů v organické syntéze 2006/2007 2006/2007 diplomová práce NKATA prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 03.09.2007 03.09.2007 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Nové biologicky aktivní látky na bázi ethacrynové kyseliny 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NORGD prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 18.01.2008 18.01.2008 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Modification of Isoprenoids. 2006/2007 2010/2011 disertační práce 4XORG prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 23.03.2006 23.03.2006 Katedra organické chemie (31-270) PřF
detail Enantioselektivní syntéza liquiritigeninu 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. skrytý 21.04.2011 21.04.2011 Katedra organické chemie (31-270) PřF
Výsledky 1-50 z 73 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK