Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Spontánní sukcese a rekultivace v lomech 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce BBI doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 18.03.2008 09.10.2009 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Holocenní sukcese měkkýších společenstev jižní části Kokořínska 2021/2022 2022/2023 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 09.11.2021 09.11.2021 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Rozklad schránek suchozemských plžů v lesních ekosystémech 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NZOO doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 07.11.2007 07.11.2007 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Úloha proudových koridorů při šíření bezobratlých živočichů v krajině 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 08.11.2011 11.01.2012 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Význam říčních náplavů Ohře pro studium měkkýších společenstev alluvia 2013/2014 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 18.11.2013 18.11.2013 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Měkkýši invazní vegetace dolního Labe 2006/2007 2007/2008 diplomová práce UBM doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 21.01.2008 21.01.2008 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vliv morfometrických a mikrostrukturálních charakteristik na rozklad ulit plžů v lesních ekosystémech 2009/2010 2017/2018 disertační práce 4XZOOL doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 15.01.2010 15.01.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Měkkýši nevápnitých lokalit Českého Krasu 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 18.10.2011 18.10.2011 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Ornitodisperze plžů 2019/2020 disertační práce NZOO doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. Mgr. Jasna Simonová 19.10.2019 22.10.2019 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Význam Alp jako refugia v kvartetním klimatickém cyklu se zaměřením na měkkýše. 2023/2024 2023/2024 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 10.10.2023 31.10.2023 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Bezobratlí živočichové indikující mořské louky se zaměřením na měkkýše. 2023/2024 2023/2024 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. Bc. Václav Koucký 31.10.2023 31.10.2023 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Genetic and Morphological Variability of the European Genus Cochlodina (Mollusca: Gastropoda: Clausiliidae) with Focus on Species C. laminata (Montagu, 1803) 2010/2011 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 30.11.2010 30.11.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Pasivní disperze suchozemských plžů (Gastropoda: Pulmonata) se zaměřením na endodisperzi prostřednictvím ptáků 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 01.11.2016 01.11.2016 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Ploštěnky (Platyhelmintes:Tricladida) v ČR 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 16.11.2010 16.11.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vliv umělých zdrojů vápníku na složení měkkýších společenstev 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BBI doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 15.09.2006 15.09.2006 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Severní a jižní limity areálů suchozemských měkkýšů Evropy na severojižním gradientu 2009/2010 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 22.08.2006 26.04.2011 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vztah mezi recentní a holocenní diverzitou měkkýší fauny Velké Fatry 2020/2021 2021/2022 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 08.11.2020 08.11.2020 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Taxonomické postavení a geografické rozšíření endemického poddruhu Krkonoš Cochlodina dubiosa corcontica (Brabenec, 1967) 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce BBI doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 15.09.2006 15.09.2006 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Nepůvodní xero- a termotolerantní druhy suchozemských plžů v České republice (ekologie a areálové změny). 2006/2007 disertační práce 4XEKOLP doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 27.11.2006 17.09.2013 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Diverzita měkkýších společenstev ve stanovištně nepůvodních a invazivních porostech 2019/2020 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 29.11.2019 29.11.2019 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Phylogeny of the genus Helix (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) 2011/2012 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D. 18.10.2011 18.10.2011 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Fylogenetický a ekologický vliv na mikrostruktury schránek měkkýšů 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 22.03.2018 22.03.2018 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Sukcese měkkýších společentev v lomech Českého krasu 2010/2011 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 30.11.2010 30.11.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Nivní malakofauna přítoků dolního Labe-její historie, ekologie a změny způsobené rostlinnými invazemi 2006/2007 2014/2015 disertační práce 4XEKOLP doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 02.03.2010 17.09.2013 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Potravní preference suchozemských plžů 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce BBI doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 23.01.2009 23.01.2009 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Západní Karpaty jako hotspot diverzity během kvartérního klimatického cyklu 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 06.11.2019 12.11.2019 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vliv geologického substrátu na diverisitu měkkýších společenstev 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 24.11.2010 24.11.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vliv prostředí na morfologické a strukturální charakteristiky evropských plžů 2013/2014 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 14.10.2013 15.01.2014 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Dynamika měkkýších společenstev přirozených luhů dolního Labe 2006/2007 2007/2008 diplomová práce UBM doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 21.01.2008 21.01.2008 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Holocenní měkkýší sukcese pískovcových skalních měst. 2023/2024 disertační práce D-ZOO doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 04.10.2023 05.10.2023 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Revize rodů Anisus a Gyraulus (Mollusca: Planorbidae) v České republice 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BBI doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 27.11.2006 27.11.2006 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Odpověď malakocenóz na vybrané gradienty lesních mikrostanovišť (stanoviště pěnovcového prameniště) 2005/2006 2005/2006 diplomová práce UBG doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 18.01.2006 18.01.2006 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Holocenní sukcese lesní měkkýší fauny Evropy 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 05.10.2015 20.01.2016 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Tvar, povrchová struktura a mikrustruktura schránek suchozemských plžů a jejich funkce. 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 18.10.2011 18.10.2011 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Cytogenetics and biology of selected representatives of the family Sphaeriidae 2006/2007 2010/2011 disertační práce XZOOL doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 27.11.2006 27.11.2006 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Krátkodobé sukcese měkkýších společenstev přirozených a antropických stanovišť 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 29.11.2018 29.11.2018 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Kvartérní měkkýši Blanského lesa 2016/2017 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 15.02.2017 16.02.2017 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Biosystematický výzkum rodu trichia (Hartmann 1840) v ČR 2004/2005 disertační práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 27.11.2006 - Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Holocenní vývoj otevřených krajin Evropy na základě sukcese měkkýšů. 2018/2019 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 29.11.2018 29.11.2018 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Taxonomické postavení, biologie a ekologie endemického poddruhu Krkonoš Cochlodina dubiosa corcontica (Brabenec, 1967) 2006/2007 2007/2008 diplomová práce NZOO doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 27.11.2006 19.09.2008 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Fylogeneze a ekologie čeledi Planorbidae 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 01.11.2016 01.11.2016 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Přehled taxonomie rodu Helix. 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 16.11.2010 16.11.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Dispersal, molecular phylogeny and phylogeography of land snails with focus on the family Clausillidae 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 04.12.2009 04.12.2009 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Vliv různých vegetačních poměrů v lesích na rozklad ulit plžů 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BBI doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 22.08.2006 24.07.2007 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Taxonomická revize rodu Anisus v České republice (Mollusca: Planorbidae) 2007/2008 2009/2010 diplomová práce NZOO doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 07.11.2007 07.11.2007 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Potravní preference suchozemských plžů v říčních nivách postižených invazivními rostlinami 2010/2011 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 30.11.2010 30.11.2010 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Možnosti endodisperze suchozemských plžů trávicím traktem ptáků 2017/2018 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. Mgr. Jasna Simonová 13.11.2017 13.11.2017 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Měkkýši evropských měst 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 11.11.2016 11.11.2016 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Diversita měkkýšů středoevropských pohoří 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 08.11.2011 11.01.2012 Katedra zoologie (31-170) PřF
detail Limity využití měkkýšů v paleoekologii 2022/2023 disertační práce doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. skrytý 06.10.2022 11.10.2022 Katedra zoologie (31-170) PřF
Výsledky 1-50 z 61 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK