Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Hodnocení vlivu návštěvnosti na vybrané jeskyně s využitím GIS 2010/2011 2012/2013 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 23.11.2010 23.11.2010 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Využití environmentálního modelování a GIS při studiu kvantitativních ... 2005/2006 disertační práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 19.09.2005 18.03.2010 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Využití satelitních snímků v environmentálním výzkumu pro identifikaci městských tepelných ostrovů a jejich souvislosti s okolním prostředím s případovou studií na území Prahy 2015/2016 2017/2018 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 09.11.2015 09.11.2015 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Využití bezpilotních leteckých prostředků v precizním zemědělství 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. RNDr. Kateřina Sichrová, Ph.D. 19.06.2017 19.06.2017 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Světelné znečištění a ochrana nočního životního prostředí v České republice 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 08.11.2014 08.11.2014 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Zpracování dat z družice LANDSAT pro účely ochrany ŽP 2010/2011 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 17.12.2007 19.10.2010 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Odhady světelného znečištění z městských oblastí a průmyslových komplexů 2020/2021 2023/2024 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 05.12.2020 05.12.2020 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Fosilní zdroje energie: výhledy a vliv na životní prostředí 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 04.12.2013 03.02.2014 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Analýza změn krajinného pokryvu v oblasti Sokolovska s využitím GIS a DPZ 2014/2015 2016/2017 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 13.01.2015 13.01.2015 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Modelové hodnocení kvality povrchových vod na území hlavního města Prahy 2011/2012 2012/2013 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 20.10.2011 20.10.2011 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Vliv jaderné elektrárny na životní prostředí od zahájení provozu do jeho ukončení 2015/2016 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 01.11.2015 01.11.2015 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Mapování toků biomasy ve vybraném regionu s využitím GIS 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 08.06.2010 08.06.2010 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Modelová optimalizace provozu bioplynové stanice 2010/2011 2014/2015 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 30.11.2010 30.11.2010 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Využívání biopaliv v dopravě 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 15.11.2013 17.11.2013 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Využití solární energie v rámci Evropské unie s případovou studií pro území České republiky 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 27.11.2014 27.11.2014 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Vyhodnocení množství zpětně odebraných baterií a akumulátorů v rámci České republiky s využitím GIS 2016/2017 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.   13.09.2017 Ne Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Mapování povodí Litavky s využitím GIS 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce BOZP Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 26.11.2009 26.11.2009 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Analýza využití obnovitelných zdrojů energie v České republice 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 14.11.2014 14.11.2014 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Modelování znečištění povrchových vod v povodí Rakovnického potoka s využitím GIS 2011/2012 2012/2013 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 01.11.2011 01.11.2011 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Zhodnocení funkčnosti ekoduktů s využitím GIS 2022/2023 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 02.11.2022 02.11.2022 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Modelovanie dosahu lavín s použitím GIS 2007/2008 2007/2008 diplomová práce OZP Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 23.01.2008 23.01.2008 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Mapování povodí Litavky s využitím GPS 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce BOZP Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 26.11.2009 26.11.2009 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Modelování svozu gastroodpadu s využitím GIS 2011/2012 2012/2013 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 27.10.2011 27.10.2011 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Vyhodnocení množství zpětně odebraných baterií a akumulátorů v rámci České republiky s využitím GIS 2015/2016 2016/2017 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. Mgr. Tomáš Augustin Kukal 26.11.2015 28.11.2015 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Mapování starých zátěží na území ČR s využitím GIS 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 22.01.2014 22.01.2014 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Vyhodnocení množství zpětně odebraných baterií a akumulátorů v rámci České republiky s využitím GIS 2017/2018 2017/2018 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. Mgr. Tomáš Augustin Kukal 06.10.2017 06.10.2017 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Modelovanie ekologických havárií: výskyt požiarov v oblasti Vysokých Tatier po kalamitných situáciách 2007/2008 2007/2008 diplomová práce OZP Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 23.01.2008 23.01.2008 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail ENVIRONMENTÁLNE MODELOVANIE ZMIEN VO VYUŢITÍ PÔDY V OKOLÍ POVRCHOVÝCH UHOĽNÝCH BANÍ POMOCOU GIS 2013/2014 2015/2016 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 03.10.2013 17.11.2013 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v Chile 2014/2015 2015/2016 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 02.03.2015 02.03.2015 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Modelování dopravního hluku v GIS 2010/2011 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 19.10.2010 19.10.2010 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Dopady jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice na životné prostredie 2012/2013 2014/2015 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 26.01.2013 26.01.2013 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Energetické koncepce České republiky s ohledem na vybrané fosilní zdroje energie 2015/2016 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 29.11.2015 18.03.2016 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Dynamika přízemní vegetace a přirozená generativní obnova smrku ztepilého v horských smrčinách Krkonoš v období/po výrazném snížení imisí SO2 2003/2004 2009/2010 disertační práce XAPLEK Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 25.09.2003 25.09.2003 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Hodnocení znečištění ovzduší v závislosti na provozování systémů centralizovaného zásobování teplem 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 22.10.2013 17.11.2013 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Zpracování dat z GPS pro účely ochrany ŽP 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 17.12.2007 18.01.2011 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Hodnocení vlivu krajinné struktury na znečištění povrchových vod v CHKO Křivoklátsko s využitím ArcSWAT 2015/2016 2017/2018 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 17.11.2015 18.11.2015 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Možnosti využití spádu stávajících vzdouvacích objektů pro vybudování malých vodních elektráren na vybraném povodí 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 21.11.2014 21.11.2014 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Faktory ovlivňující heterogenitu vegetace v průběhu spontánní sukcese 2011/2012 disertační práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 25.10.2011 25.10.2011 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Sledování přirozené obnovy smrku ztepilého v horských smrčinách Krkonoš v období po snížení znečištění ovzduší s využitím GIS 2018/2019 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 30.11.2018 30.11.2018 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Environmentální modelování rozptylu znečišťujících látek v atmosféře s využitím GIS 2013/2014 disertační práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 29.09.2014 01.10.2014 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Pasivní domy, legislativa a podpůrné programy 2013/2014 2014/2015 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 15.11.2013 17.11.2013 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Jaderná energetika v ČR a její vliv na životní prostředí 2014/2015 2015/2016 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 04.08.2015 25.11.2015 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Modelová optimalizace provozu bioplynové stanice po ověřovacích fázích provozu 2014/2015 2014/2015 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 10.08.2015 11.08.2015 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Využití bezpilotních prostředků v získávání dat o životním prostředí 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. RNDr. Kateřina Sichrová, Ph.D. 13.10.2016 13.10.2016 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Neobnovitelné zdroje energie: výhledy a vliv na životní prostředí 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 29.09.2011 29.01.2013 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Modelování svozu komunálního odpadu s využitím GIS 2008/2009 2009/2010 diplomová práce NOZP Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 18.12.2007 18.12.2007 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Využití UAV pro environmentální mapování s případovou studií zaměřenou na oblast povrchového lomu Mokrá 2016/2017 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 18.09.2017 18.09.2017 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Modelové hodnocení vlivu čistírny odpadních vod s využitm GIS 2009/2010 2009/2010 diplomová práce NOZP Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 25.11.2008 25.11.2009 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Větrné elektrárny a hodnocení jejich dopadů na životní prostředí s využitím GIS 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 20.10.2010 20.10.2010 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Modelování znečištění povrchových vod v CHKO Křivoklátsko s využitím GIS 2012/2013 2013/2014 diplomová práce Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. skrytý 05.10.2012 05.10.2012 Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
Výsledky 1-50 z 58 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK