Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genová exprese u streptomycet v průběhu přechodu od dormantní fáze k exponencialní.
Název práce v češtině: Genová exprese u streptomycet v průběhu přechodu od dormantní fáze k exponencialní.
Název v anglickém jazyce: Gene expression during transition from dormant state to exponential growth of streptomycetes.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 19.12.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK