Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapování promotorových oblastí a expresní analýza vybraných antisense RNA u Streptomyces coelicolor
Název práce v češtině: Mapování promotorových oblastí a expresní analýza vybraných antisense RNA u Streptomyces coelicolor
Název v anglickém jazyce: Mapping of promoter regions and expression analysis of selected antisense RNAs in Streptomyces coelicolor
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Naše Chip-Seq analýza regulonu HrdB ukázala několik intragenových vazeb tohoto sigma faktoru.
Některé z těchto intragenových lokalizací promotorů přesně odpovídají již ověřeným genům pro asRNA.
Před publikací těchto závěrů je zapotřebí zmapovat expresní profil vybraných asRNA a jim odpovídajících cílových mRNA v průběhu životního cyklu a v závislosti na přítomnosti bodových mutací v promotorové oblasti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Our Chip-Seq analysis of the HrdB regulon exhibited several intragenic localizations of this sigma factor.
Some of these intragenic promoters accurately correspond to previously verified asRNA genes.
Prior to publishing these findings, it is necessary to map the expression profile of selected asRNAs and their corresponding target mRNAs throughout the life cycle of streptomycetes and in accordance to the presence of point mutations in the promoter region.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK